Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Právní události roku 2023 – 9. díl

Seriál LEAGLEONE o fotbalovém právu připravený ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR, se v minulých dvou dílech věnoval významných prosincovým rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, tzv. CJEU (Court of Justice of the European Union), a to v případech C‑333-21 Evropské Superligy, tzv. ESL (European Super League) a C-680-21 Royal Antwerp F.C. V aktuálním vydání se proto stručně podíváme na některé z dalších případů a významných událostí, které v uplynulém roce rezonovaly fotbalovým prostředím.

POLSKO: Pravidla fotbalových agentů

Implementace pravidel vydaných mezinárodní federací fotbalových asociací, tzv. FIFA (Fédération Internationale de Football Association), upravující agentskou činnost a nazvaná FIFA Football Agent Regulations, tzv. FFAR, je předmětem řady soudních sporů. FIFA dokonce ke konci minulého roku dočasně pozastavila účinnost řady ustanovení těchto pravidel, a to přinejmenším po dobu dobu zimního přestupového období. Pravidla FFAR jsou koncipována tak, že jsou sama o sobě závazná pro mezinárodní fotbalové přestupy. V souladu s jejich článkem 3 pak měly národní asociace povinnost k jejich implementaci v minimální rozsahu pravidly stanoveném do 30. září 2023 V Polsku však přistoupili k přísnější regulaci, než pravidla FFAR nařizují. Zatímco obecně je nutné mít agentskou licenci FIFA pouze pro mezinárodní přestupy, v Polsku ji vyžadují i pro vnitrostátní přestupy. Nad tento rámec došlo také k zpřísnění disciplinárních pravidel, kdy mj. za spolupráci agentů s mladistvými v rozporu s pravidly hrozí pokuta agentovi v minimální výši 10.000 zlotých, tedy necelých 60.000, – Kč.

RUBIALES: Pošpinění ženského fotbalu v přímém přenosu

Světem ženského fotbalu otřásla aféra pana Luise Manuela Rubialese, dnes již bývalého prezidenta Královské španělské fotbalové federace a jednoho z viceprezidentů Unie evropských fotbalových asociací, tzv. UEFA (Union of European Football Associations). Tento muž po finále Mistroství světa žen v srpnu 2023 při předávání medailí vítěznému týmu španělských fotbalistek políbil hráčku Jenni Harmosovou. Ta se posléze nechala slyšet, že polibek byl nechtěný a obvinila jej ze sexuálního napadení. Pan Rubiales se snažil dlouho bránit a tvrdil, že k polibku došlo v rámci vzájemného konsenzu. Poslední zářiový den rozhodla FIFA o jeho disciplinárním potrestání a zákazu činnosti ve fotbale po dobu tří let. Ke stejnému závěru došel v listopadu 2023 i španělský sportovní tribunál, tzv. TAD (Tribunal Administrativo del Deporte).

Ten však složil tříletý trest ze dvou trestů v trvání roku a půl každý. První z nich uložil za uvedený polibek a druhý pak za dotýkání se vlastních genitálií v prezidentské lóži při oslavě gólu. Ačkoli se pan Rubiales proti oběma rozhodnutím odvolal, je zřejmé, že jeho kariéra ve fotbalovém prostředí je u konce. Z hlediska rovného přístupu práva je však otázkou, proč se stejným prizmatem neposuzují i některé nevhodné projevy v mužském fotbale. Je poměrně běžné, že trenér poplácává své hráče po zadku. Nelze, myslím, předpokládat, že je to vždy s jejich souhlasem. Prostředí mužského fotbalu však ještě společensky zřejmě nedošlo do bodu, kdy se hráči nebudou bát ozvat. V tomto nezbývá než fandit prostředí ženského fotbalu, které může jít příkladem.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Superliga jako začátek konce monopolu UEFA/FIFA? – 8. díl

NĚMECKO: Horní hranice věku rozhodčích?

Německá nejvyšší fotbalová soutěž Bundesliga byla nucena přehodnotit své zavedené postupy týkající se věkových limitů pro výkon rozhodčích. Důvodem byla žaloba pana Manuela Gräfa, který odpískal v dané soutěži 289 zápasů a byl považován za jednoho z nejkvalitnějších sudí. Ten byl však v sezóně 2021/22 vyloučen ze soupisky rozhodčích pro Bundesligu z důvodu dosažení věku 47 let. Ačkoli pravidla Německého fotbalového svazu, tzv. DFB (Deutsche Fußball-Bund), takové věkové omezení výslovně neupravovala, jednalo se běžný postup při dosažení uvedeného věku. Pan Gräf se proto obrátil na soud s tím, že uvedeným rozhodnutím DFB došlo k jeho diskriminaci z důvodu věku. Příslušný německý soud potvrdil tvrzení pana Gräfa a rozhodl, že uvedený postup je porušením německého zákona o rovném zacházení. Soud konstatoval, že dané omezení by bylo možné jen v případě, že by věkové omezení bylo nezbytné pro řádný výkon profese rozhodčího, což však tvrdit nelze.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

RE VIRTON vs. LOMMEL SK: Zahraniční finanční subvence

V květnu uplynulého roku se na Evropskou komisi, tzv. EC (European Commission), obrátil belgický klub RE Virton, který hraje v nižších belgických soutěží. Klub namítal údajné porušení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2022/2056 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh jiným belgickým klubem Lommel SK, který je vlastněn nadnárodní skupinou City Football Group, tzv. CFG. RE Virton rozporoval finanční subvenci klubu Lommel SK ve výši 16,8 milionu Euro, pro kterou dle RE Virton nebyl jednak žádný racionální důvod a pak tím, že byla poskytnuta ze strany CFG, kterou vlastní z 81 procent Abu Dhabi United Group, tak byla tato částka de facto poskytnuta přímo emirátem Abu Dhabi. Rozhodnutí ve věci je očekáváno v letošní ruce, nicméně s ohledem na již jiná vydaná rozhodnutí v obdobném sporu mezi oběma kluby lze spíše očekávat, že belgické soudy rozhodnou ve prospěch Lommel SK.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Smlouvy fotbalových agentů ve světle FFAR – 1. díl

HALIT UMUR EMER: Jak bezpečné je „pískat“ v Turecku?

Závěrem roku pak otřásla kauza z turecké nejvyšší fotbalové soutěže, kdy po utkání mezi týmy MKE Ankaragücü and Rizespor napadl fyzicky prezident domácího týmu pan Faruk Koca hlavního rozhodčího utkání pana Halita Umur Emera. Turecký státní zástupce následně zahájil trestní stíhání pana Koca, který byl vzat do vazby. Turecká fotbalová federace, tzv. TFF (Türkiye Futbol Federasyonu), dle svých disciplinárních pravidel jednala velmi rychle také. Již 14. prosince 2023 rozhodla o pětiletém zákazu působení pana Koca ve fotbalovém prostředí. Rozhodnutí by se mohlo jevit jako mírné, ale turecká disciplinární pravidla stanoví, že pokud je délka zákazu působení přesahuje tři roky, pak je na zákaz třeba nahlížet jako na trvalý, tj. celoživotní. Nelze než souhlasit, že rozhodnutí je správné a bylo by na místě zvážit přijetí mezinárodních nezbytných opatření ke větší ochraně rozhodčích. Jejich profese je v řadě zemí opravdu krajně nebezpečná.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...