Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Způsobilost hrací plochy z pohledu práva – 6. díl

V nejnovějším dílu seriálu LEAGLEONE o fotbalovém právu připraveném ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR, se zaměříme na to, jakým způsobem probíhá kontrola způsobilosti hrací plochy.

Téma je to velmi aktuální, a to zejména nyní v zimních měsících. V 17. ligovém kole Fortuna Ligy byla z důvodu sněhových podmínek odložena všechna utkání až na dva zápasy – Pardubice vs. Sparta Praha a Sigma Olomouc vs. 1. FC Slovácko. V Olomouci pak došlo mj. ke zranění domácího hráče Jana Navrátila a údajnému poškození trávníku. Zástupci domácího týmu následně do médií uvedli, že se domnívají, že bylo utkání odehráno na nezpůsobilé hrací ploše a zvažují v dané souvislosti právní kroky směřující k možné náhradě škody. Pojďme si tedy celou situaci detailně rozebrat z pohledu fotbalové regulatoriky.

Zimní ligová přestávka, během které mají týmy možnost částečně regenerovat a připravit se na druhou část sezóny trvá jen pár týdnů. Poslední podzimní kolo aktuální ligové sezóny se odehraje 17. prosince 2023 a první jarní kolo začne již 10. února 2024. V ligové sezóně 2024/2025 již bylo naplánováno poslední ligové kolo podzimní části na 14. a 15. prosince 2024 a první kolo jarní části na 1. a 2. února 2025. Přes řadu různých debat o změně formátu naší ligy lze konstatovat, že sníh a mráz k českému fotbalu prostě patří. I proto je důležité správně nastavit podmínky pro posouzení způsobilosti hrací plochy před každým zápasem, a to zejména s ohledem na zdraví hráčů.

Stanovena jsou detailně i pravidla pro požadovanou minimální teplotu trávníku na povrchu a maximální teplotu u jeho kořínků.

Posouzení způsobilosti hrací plochy je z velké míry odpovědností technického delegáta Ligové fotbalové asociace, tzv. LFA. Náležitosti dané pozice jsou stanoveny v Řádu rozhodčích a delegátů Fotbalové asociace České republiky, tzv. FAČR. Technický delegát LFA musí pro výkon své činnosti splňovat podmínky § 14 odst. 1 písm. a) a b) daného řádu, tj. musí být členem FAČR a být starší 18 let. Další podmínky pro výkon této činnosti může případně stanovit LFA, která se však spíše zaměřuje na bližší definici jeho povinností při samotném výkonu činnosti. V organizační struktuře LFA spadají techničtí delegáti LFA do pravomoci výkonného ředitele, tj. osoby, na kterého jsou delegovány pravomoci od řídícího orgánu soutěže – Ligového výboru LFA.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Fotbalová disciplína – 5. díl

Technický delegát LFA vyhodnocuje před každým soutěžním utkáním způsobilost stadionu, a to včetně hrací plochy. Řídí se přitom zejména Soutěžním řádem FAČR a dokumentem LFA nazvaným Požadavky na infrastrukturu stadionů v soutěžích LFA od soutěžního ročníku 2023/24. Předpokladem každé hrací plochy obecně je její kompletní pokrytí přírodní nebo hybridní trávou a vytápění. Umělé trávníky nelze pro účely soutěží organizovaných LFA využívat. Stanovena jsou detailně i pravidla pro požadovanou minimální teplotu trávníku na povrchu a maximální teplotu u jeho kořínků. Technický delegát LFA má možnost nejpozději třicet minut před utkáním změřit teplotu vegetačního substrátu, a to společně s delegovaným rozhodčím na utkání. Na základě těchto posouzení dojde technický delegát LFA ke svému závěru ohledně způsobilosti hrací plochy. Pokud by byla nezpůsobilá, rozhodne LFA na základě komunikace s technických delegátem LFA o odložení utkání.

Rolí technického delegáta LFA je dále dohled nad dodržováním předpisů, kontrolování technického, bezpečnostního a pořadatelského zajištění utkání a přijímání opatření k zajištění nápravy v případě zjištění nedostatků. Mimo to technický delegát LFA spolupracuje s bezpečnostními složkami a zástupcem organizátora utkání při vzniku mimořádných situací.

Za provedení kontroly hrací plochy je dále na základě Soutěžního řádu FAČR odpovědný také delegovaný rozhodčí. Ten je také oprávněn rozhodnout, zda je hrací plocha řádně připravena a způsobilá k odehrání utkání, přičemž toto rozhodnutí zakládá nejen na Pravidlech fotbalu, ale také s ohledem na bezpečnost a zdravím příslušníků obou týmů.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Delegáti

K utkání se v neposlední řadě vyjadřuje i delegát FAČR. Ten musí být pro výkon své činnosti nejen členem FAČR a osobou starší 18 let, ale také mít udělenou licenci delegáta FAČR a příslušné živnostenské oprávnění. Delegát FAČR však nezasahuje v soutěžích pořádaných LFA žádným způsobem do organizace utkání kromě záležitostí, které se týkají rozhodčích. Delegát FAČR odešle nejpozději v následující pracovní den po utkání na sekretariát Komise rozhodčích FAČR prokazatelným způsobem záznam utkání, které od pořadatelského klubu obdržel, a který musí být ozvučen a opatřen minutáží.

Otázkou však zůstává, jakého maximální výsledku lze podaným protestem docílit.

Dojdou-li tedy technický delegát LFA a delegovaný rozhodčí k závěru, že hrací plocha je způsobilá k odehrání zápasu, pak jsou družstva povinna k zápasu bez dalšího nastoupit. Případný nesouhlasný postoj k posouzení způsobilosti hrací plochy je následně možno podat ve formě tzv. protestu, a to ve smyslu ustanovení 26 Rozpisu celostátních soutěží LFA. Protest lze podat pouze za podmínky, že k odehrání zápasu došlo i po předchozím upozornění rozhodčího k utkání ve chvíli, kdy byla nezpůsobilost hrací plochy zjištěna. Protest je třeba podat ve lhůtě 24 hodin od 12 hodiny dne následujícího po dni, v němž se utkání konalo. Protestem se musí s největším urychlením zabývat řídící orgán soutěže, tj. Ligový výbor LFA. Otázkou však zůstává, jakého maximální výsledku lze podaným protestem docílit. Disciplinární trest ve formě kontumace utkání je v případě protestu totiž výslovně vyloučen.

Samozřejmě lze uvažovat i vymáhání možné náhrady škody, které poškozenému klubu vznikla. Za tímto účelem by však bylo třeba správně stanovit nejen škůdce, ale také unést důkazní břemeno. Domnívám se, že by to v obou případech bylo značně komplikované. Klub by musel předně umět prokázat, že hrací plocha bylo opravdu k utkání nezpůsobilá. Pokud by tuto část důkazního břemene klub dokázal unést, což nepředpokládám, pak by bylo třeba umět prokázat, že ke zranění hráče či poškození trávníku došlo v příčinné souvislosti se zápasem na nezpůsobilé hrací ploše. Zranění k fotbalu totiž bohužel patří, stejně tak jako pravidelná úprava či výměna hrací plochy v důsledku jejího poškození. Lze si proto jen těžko představit, že například k poničení hrací plochy bez odehrání zápasu by v důsledku samotného sněhu a mrazu nedošlo vůbec. Umět určit, a hlavně prokázat poměr v jakém se na zranění hráče a poškození hrací plochy podílely zásah počasí, případné chybné rozhodnutí technického delegáta LFA a/nebo delegovaného rozhodčího či dokonce další vlivy, je dle mého názor téměř nemožné.

Závěr

Přestože tedy jako fotbalový fanoušek rozumím naštvání olomouckého klubu, jako fotbalový právník se domnívám, že šance na úspěch jsou v dané kauze minimální. Doporučil bych proto spíše zvážit obrátit se na Ligový výbor LFA s návrhem na systematické řešení problémů vznikajících v souvislosti s herními termíny v zimním období. Nabízí se např. změna Požadavků na infrastrukturu stadionů v soutěžích LFA a umožnění odehrání soutěžních utkání na umělé trávě. Ačkoli jsou z herního hlediska její vlastnosti citelně odlišné, mohla by tato změna být jedním vhodným řešením skrze které by se zabránilo hraní na zničených promáčených či promrzlých trávnících, které postrádají kvalitativní prvky zdravého přírodního či hybridního trávníku. V severských zemích či Nizozemí je tento přístup přeci zcela běžný.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...