Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Případ Kevina Bemanga – 11. díl

Seriál LEAGLEONE o fotbalovém právu připravovaný ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR, navazuje v aktuálním vydání na problematiku tzv. bridge transfers a přibližuje nedávný případ transferů profesionálního hráče jménem Kevin Bemanga.

Připomeňme si na úvodem, že Mezinárodní federace fotbalových asociací, tzv. FIFA (Fédération internationale de football association) definuje a zakazuje bridge transfery ve svých pravidlech regulujících statut a přestupy hráčů, tzv. RSTP (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players), a to v článcích 5bis a 24. Tato stávající úprava je účinná od března 2020.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Bridge transfer – 10. díl

Kevin Bemanga je francouzským profesionálním fotbalistou, který je aktuálně hráčem druholigového bulharského týmu Montana. Bemanga byl od října 2017 do června 2020 amatérským hráčem španělského klubu Xerez. Z kraje července 2020 pak podepsal svoji první profesionální smlouvu ve francouzském klubu Paris FC. O pouhých šest týdnů později a po odehrání jediného, přátelského, zápasu za pařížský klub, přestoupil v polovině srpna 2020 do jiného francouzského klubu Angers SCO.

Snížení tréninkových kompenzací by mohlo být jasným motivem pro uskuteční bridge transferu.

Na základě příslušných ustanovení Disciplinárního řádu FIFA, tzv. FDC (FIFA Disciplinary Code), zahájila v březnu 2021 Disciplinární komise FIFA (FIFA Disciplinary Committee) řízení k prošetření daných přestupů pro podezření možného porušení pravidel zakazujících bridge transfery. V rámci řízení bylo prvně potvrzeno splnění časové podmínky, tj. že mezi dvěma přestupy neuběhla doba delší než 16 týdnů. Disciplinární komise FIFA dále zkoumala důvody, pro které k daným přestupům ve skutečnosti došlo. Z šetření vyplynulo, že pokud by Bemanga přestoupil z Xerezu do Angers COO přímo, bylo by nutné zaplatit tzv. tréninkové kompenzace ve výši 340.000 euro. Nicméně při realizovaném přestupovém modelu, tj.  transferu nejdříve do klubu Paris FC a obratem pak do Angers COO, došlo k významnému snížení této částky, a to až na 160.000 euro. Snížení výše tréninkových kompenzací by tak mohlo být jasným motivem pro uskuteční bridge transferu. Pařížský klub se snažil oponovat tím, že španělskému klubu uhradil také solidární příspěvek. Při jeho započtení by nedávalo ekonomický smysl povinnost úhrady tréninkových kompenzací takto obcházet. Disciplinární komise FIFA však k těmto protiargumentům nepřihlédla, a nakonec rozhodla v neprospěch obou francouzských klubů. Potrestala je pokutou ve výši 30.000 švýcarských franků a zákazem přestupů v rámci jednoho přestupního období.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Kluby využily svého práva a v souladu s příslušnými ustanoveními pravidel FDC podaly proti rozhodnutí Disciplinární komise FIFA odvolání k Odvolací komisi FIFA (FIFA Appeal Committee). Odvolání bylo postaveno na několika základních argumentech. Prvním z nich bylo tvrzení, že výpočet výše tréninkových kompenzací provedený Disciplinární komisí FIFA je chybný. Tím je zcela zkreslen údajný motiv klubů k provedení bridge transferu. Kluby se dále snažily vysvětlit, že na nasazení hráče pouze do jednoho přátelského utkání za Paris FC nebylo nic neobvyklého. Nízká dávka zápasového vytížení byla údajně zapříčiněna pouze a výhradně pandemií COVID-19 a nikoli jinými důvody. V neposlední řadě se snažily kluby prokázat, že mezi nimi před transfery neprobíhala žádná kooperace ani komunikace a jejich domluva na realizaci zakázaného bridge transferu byla tedy nemožná.

Odvolací komise FIFA se s celou záležitostí vypořádala sice v rámci možností dle pravidel FDC, ale výsledkem, který do dané regulace posílení právní jistoty příliš nepřinesl. Argumenty k nízké herní vytíženosti či nulovému vztahu obou klubů se vůbec nezabývala. Pro rozhodnutí o odvolání postačila skutečnost, že dle názoru Odvolací komise FIFA skutečno došlo k chybnému výpočtu výše úhrady, resp. jejího ponížení, u tréninkových kompenzací ze strany Disciplinární komise FIFA. Správný výpočet kompenzace však neuvedla. Výsledek? Zrušení předmětného rozhodnutí Disciplinární komise FIFA na základě článku 63 odst. 3 FDC. Pro úplnost dodávám, že Odvolací komise FIFA mohla rozhodnutí také potvrdit, změnit či vrátit k novému projednání.

Závěr

Uvedený případ je zcela jistě zajímavý tím, že aplikuje nová ustanovení zakazující bridge transfery v praxi. Bez dalšího lze zřejmě také souhlasit s tím, že pokud rozhodnutí Disciplinární komise FIFA stojí na špatném výpočtu, pak je třeba zjednat nápravu. Rozhodnutí Odvolací komise FIFA bez současného uvedení správného výpočtu výše tréninkových kompenzací však vede ke dvěma velmi zásadním otázkám. Existuje finanční hranice, kterou je třeba hledat pro správné vyložení motivu při posouzení přestupu ve smyslu zakázaných bridge transferů. A proč vlastně v daném případě Odvolací komise FIFA nevrátila věc Disciplinární komisi FIFA k novému projednání?

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...