Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Oplocení stadionu z hlediska práva – 13. díl

Nejnovější díl seriálu LEAGLEONE o fotbalovém právu připravený ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR, přináší právní pohled na oddělování fanoušků v rámci fotbalových tribun a částečně taktéž na infrastrukturu stadionů z hlediska bezpečnosti. Téma je to zcela aktuální, když navazuje na nedávno uloženou povinnost klubu SK Slavia Praha instalovat bezpečnostní ploty do sektoru hostí v pražské Fortuna Areně.

Odstranění plotu

Dle vyjádření SK Slavia Praha byl předchozí existující plot v sektoru hostí odstraněn v loňském roce. Důvodem byla snaha o zkvalitnění služeb pro hostující fanoušky. Plot se navracel pouze na vysoce riziková utkání po konzultaci se zástupci Policie ČR a hostujícího klubu. Po celou dobu fungování „bez plotu“ byl prostor hostí bedlivě monitorován a nebyl zaznamenán jakýkoli problém. Povinnost navrátit plot do sektoru hostí měla být uložena na základě rozhodnutí Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR, tzv. KSHP. Její součástí nebo spolupracujícími entitami jsou zástupci Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR, Fotbalové asociace České republiky, tzv. FAČR, a Ligové fotbalové asociace, tzv. LFA. Jedním z veřejně prezentovaných argumentů vedoucích k tomuto rozhodnutí KSHP bylo tvrzení, že bez instalace plotu nebude Fortuna Arena splňovat podmínky nutné k poskytnutí certifikace ze strany Unie evropských fotbalových asociací, tzv. UEFA (Union of European Football Associations). Nicméně, je tomu skutečně tak?

Byznys

Zdeněk Tomíček: DIAZ vs ŽILINA – 12. díl

Podmínky bezpečnosti


Podmínky stanovené pro bezpečnost fotbalových stadionů určuje UEFA především ve svém nařízení Safety and SecurityRegulations, tzv. SSR. Předně je třeba říci, že na nejrizikovější utkání může po posouzení rizik dojít k rozhodnutí o zákazu cestování hostujících fanoušků na takový zápas. Jedná se však s ohledem na český a mezinárodní fotbal o zcela výjimečné opatření – běžné je to spíše u některých zápasů v Itálii či Řecku. Pokud tedy hostující fanoušci na zápas cestují, pak článek 10.01. SSR stanoví, že v případě jejich oddělení musí pořadatel utkání vypracovat strategii oddělení diváků ve spolupráci s policií a/nebo bezpečnostním pracovníkem. Tato strategie bude v případě potřeby zahrnovat také strategii parkování pro různé skupiny fanoušků. V článcích 27.01 a 27.02 SSR nalezneme pak již konkrétní úpravu oddělení diváků dle klubové příslušnosti. Pokud to okolnosti vyžadují, musí oddělení různých skupin diváků začít co nejdále od daného stadionu, aby se zabránilo nežádoucímu míšení různých fanouškovských skupin na jednotlivých vstupech na stadion nebo u turniketů ke kontrole vstupenek. Pro různé skupiny fanoušků je také třeba zajistit oddělená parkoviště pro automobily a autobusy. Ty by měly být nejlépe na různých stranách stadionu a co nejblíže jejich příslušným sektorům.

Organizátorovi utkání se stanovuje povinnost zajistit ochranu hráčů a delegátů před vniknutím diváků na hrací plochu.

Co se týče omezení pohybu diváků v rámci vnitřní sféry stadionu, tedy po všech nutných kontrolách, zakotvuje článek 37.01 SSR povinnost pořadatele zajistit nemožnost libovolného přesunu z jednoho sektoru do druhého. Pokud však není možné zajistit, aby diváci různé klubové příslušnosti nebyli alokováni do stejného sektoru, je potom nutné je oddělit. Způsob oddělení dle předchozí věty může zahrnovat buďto nepřekonatelnou bariéru nebo plot, který bude střežen bezpečnostním personálem, či vytvořením tzv. „no-go zóny“, která bude obsazena pouze bezpečnostním personálem. V této části se ovšem stále bavíme o oddělování v rámci hlediště, ne o zhoršování výhledu a oddělování diváckých míst od hrací plochy.

Na tuto oblast se pak soustředí článek 40 SSR, který se zaměřuje právě výhradně na zajištění ochrany hrací plochy. Organizátorovi utkání stanovuje povinnost zajistit ochranu hráčů a delegátů před vniknutím diváků na hrací plochu. Tento článek však v žádném případě nestanoví povinnost použití plotu. Organizátor utkání má na výběr z následujících možností: (a) přítomnost bezpečnostního personálu, (b) dostatečně hluboký a široký příkop, (c) umístění přední řady dostatečně vysoko nad hrací plochu a/nebo (d) umístění nepřekonatelné průhledné stěny nebo plotu. Tato pravidla se nevztahují pouze na sektor hostí, ale jsou stanovena jednotně pro celý stadion. 

Český přístup

Co se týče našeho českého přístupu, pak jednu z nejnovějších zmínek ohledně řešení situace kolem opatření v sektorech hostí lze zaznamenat v zápisu z jednání KSHP ze dne 11. září 2023. Bodem tohoto jednání bylo také vyjasnění stanoviska KSHP a LFA k oplocení sektoru fanoušků hostí. V zápise se k danému mj. uvádí: „Tento bod byl posuzován dle platné Infrastruktury Stadionů FAČR, kde je v příslušném ustanovení uvedena i výška oplocení 180 cm. Dále byla získána informace, že UEFA stanovuje výšku překážky směrem do hřiště pouze 110 cm a zaměřuje se v mnoha směrech na komfort těchto diváků, včetně ničím nerušeného výhledu, což znamená i odstranění sítí, které bránily vhazování předmětů na hrací plochu a řadu dalších opatření k zajištění komfortu. Z dostupných materiálů UEFA také vyplývá, že oddělení sektorů fanoušků není přesně identifikováno (steward servis apod.) V této ne úplně jasném a možná i zmatečné výkladu, budou pokračovat dotazy na UEFA ze strany FAČR i LFA k vyjasnění požadovaného.“ 

Důraz je kladen na stadiony bez plotů. Ty jsou považovány za prvek, jenž kazí zážitek ze sledování utkání. 

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Pokud budeme vycházet z tohoto zápisu, lze se domnívat, že odkaz na platnou infrastrukturu stadionů FAČR směřoval k dokumentu „Projekt ligové stadiony“ připravený pro sezonu 2016/2017 nebo na „Rozpis celostátních soutěží pro soutěžní ročník 2018-2019.“ V daných dokumentech, které skutečně obsahují informaci o výšce oplocení 180 cm, je však rovněž dána možnost jiného oddělení hrací plochy od diváků s odkazem na pravidla UEFA nebo Mezinárodní federace fotbalových asociací, tzv. FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Nejnovější dokumenty upravující pravidla pro infrastrukturu stadionů s názvy „Projekt stadiony 2023“ a „Požadavky na infrastrukturu stadionů v soutěžích LFA – Projekt stadiony 2023“ požadavek týkající se oplocení mezi hrací plochou a tribunou neobsahují vůbec. 

Ani v případě zmíněné výšky plotu 110 cm odkazující na údajné stanovisko UEFA není zcela zřejmé, co tím bylo myšleno. Můžeme pouze spekulovat, zda tím nebylo odkazováno na UEFA EURO 2024 Tournament Requirements. Tento dokument obsahuje pokyny pro pořádání letošního Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu. V paragrafu 6oddělení 6 – stadiony, je připuštěna možnost odehrání zápasů na stadionech s ploty o maximální výšce 110 cm. Důvodem však není snaha o znovu zavedení plotů, ale pouze reakce na stávající infrastrukturu některých stadionů. Ty z historickýchdůvodů ploty v této výšce ještě mohou mít a jejich odstranění by znamenalo nutné stavební úpravy. Preferovaným řešením i pro Mistrovství Evropy je pak zcela jistě postavení bezpečnostního personálu nebo pořadatelských stewardůpoblíž hrací plochy. 

Při pohledu do historie lze dohledat dále také vyjádření tehdejšího prezidenta UEFA Michela Platiniho, který se postavil proti nutnosti oplocení stadionů. Dokonce již v roce 1998 byla při Mistrovství světa ve fotbale pořádaného FIFA většina stadionů bez plotů mezi hřištěm a diváky. Existuje také dokument UEFA Guide to Quality Stadiums – jedná se o soubor doporučení, kterými se mají kluby řídit, aby byla sjednocena vize ohledně kvalitního zážitku pro všechny diváky na stadionu. Důraz je kladen na stadiony bez plotů. Ty jsou považovány za prvek, jenž kazí zážitek ze sledování utkání. 

Závěr

Je tedy zřejmé, že zájmem UEFA, deklarovaných jak mediálními vystoupeními, tak přijímanými právními předpisy,je vytvořit kvalitní divácký zážitek na stadionech, a to – BEZ OPLOCENÍ!

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...