Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Zdeněk Tomíček: Novela stanov UEFA – 15. díl

Tento díl seriálu LEAGLEONE o fotbalovém právu připraveném ve spolupráci se Zdeňkem Tomíčkem, fotbalovým právníkem, zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys a členem Sboru rozhodců FAČR, bude zaměřen na nedávno schválenou změnu Stanov Unie evropských fotbalových asociací, tzv. UEFA (Union of European Football Associations).

UEFA se rozhodla novelizovat své Stanovy, aby zajistila, že její struktura a řídicí orgány budou odpovídat současným trendům a hodnotám ve světě fotbalu. Změny reflektují posun směrem k větší inkluzivitě, genderové rovnosti a modernizaci organizačních pravidel. To zahrnuje úpravu zastoupení žen ve Výkonném výboru (UEFA Executive Committee) a uvolnění některých omezujících pravidel, jako je věkové omezení členů výboru. Tato novela je rovněž odpovědí na rostoucí popularitu ženského fotbalu a snahu zajistit, aby UEFA byla připravena na výzvy budoucnosti.

Byznys

Zdeněk Tomíček: Superliga jako začátek konce monopolu UEFA/FIFA? – 8. díl

Stanovy UEFA prošly řadou změn od svého vzniku. První verze byla vytvořena v 50. letech minulého století. Od té doby byly pravidelně novelizovány, aby odpovídaly vývoji fotbalu a měnícím se společenským normám. Každá novelizace odráží změny v řízení, struktuře a cílech UEFA.

Novelizace

Dne 8. února 2024 se v Paříži konal 48. Kongres UEFA (UEFA Congress), který kromě mnoha dalších témat projednával také novelizaci Stanov UEFA. Návrh na změny, který byl vytvořen Výkonným výborem UEFA po konzultaci s Právním výborem UEFA (UEFA Legal Committee), obsahoval úpravy přibližně 30 článků. Všechny tyto změny byly v rámci 48. Kongresu schváleny a začnou platit od 1. července 2024.

Ve Výkonném výboru UEFA nesmí být zastoupena jedna národní fotbalová asociace více než jedním členem.

Jedním z hlavních aspektů nových Stanov UEFA je složení Výkonného výboru. Článek 21 Stanov UEFA nyní stanovuje, že Výkonný výbor bude po 1. červenci 2024 sestávat z prezidenta a 16 dalších členů zvolených Kongresem UEFA, přičemž minimálně dvě z těchto osob budou muset být ženy. Dříve byla požadována pouze jedna žena mezi 16 členy. Výbor bude zahrnovat také dva zástupce Evropské klubové asociace (European Club Association) a jednoho zástupce Evropských lig (European Leagues), kteří budou mít stejná práva a povinnosti jako ostatní členové, ale budou muset být schváleni Kongresem UEFA.

Odstavec 2 článku 21 Stanov UEFA stanovuje, že ve Výkonném výboru UEFA nesmí být zastoupena jedna národní fotbalová asociace více než jedním členem. Toto pravidlo však neplatí pro členy zvolené Evropskými ligami (EL) nebo Evropskou klubovou asociací (ECA), ani pro jakoukoli ženskou členku. Výjimka platí pro dva členy zvolené ECA, kteří musí patřit k různým národním asociacím.

Výkonný výbor

Novela Stanov UEFA také řeší problematiku zástupců národních asociací ve Výkonném výboru a Radě Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA Council). Členská národní asociace nemůže mít stejnou osobu jako zástupce ve Výkonném výboru UEFA a současně v Radě FIFA. Toto pravidlo se nevztahuje na prezidenta UEFA, členky Výkonného výboru a místopředsedu FIFA zastupujícího čtyři britské asociace, jak stanoví odstavec 2bis článku 21 Stanov UEFA.

Pokud dojde k uvolnění místa ve Výkonném výboru UEFA, bude na příštím řádném Kongresu UEFA zvolen náhradní člen.

Odstavec 4 článku 21 Stanov UEFA obsahuje důležité podmínky pro členství ve Výkonném výboru. Každý kandidát musí být prezidentem nebo viceprezidentem své národní asociace v době, kdy je zvolen do Výkonného výboru UEFA. Výjimku z tohoto pravidla mají prezident UEFA a členky. Pokud člen již nadále nebude ve funkci prezidenta, či viceprezidenta národní asociace, nebo pokud členka přijde o pozici, v níž je považována za zástupce národní asociace během svého mandátu, může asociace požádat UEFA o zrušení jejich členství, čímž se uvolní místo ve Výkonném výboru UEFA.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Odstavec 2 článku 22 Stanov UEFA stanovuje, že pokud dojde k uvolnění místa ve Výkonném výboru UEFA, bude na příštím řádném Kongresu UEFA zvolen náhradní člen. Tento náhradník bude vykonávat funkci do konce volebního období člena, kterého nahrazoval. Pokud se místo uvolní během posledního roku volebního období, náhradník se již nevolí a pozice zůstane prázdná až do dalšího řádného Kongresu UEFA.

Volební období

Délka volebního období pro členy Výkonného výboru UEFA je upravena v odstavci 1 článku 22 Stanov UEFA. Každé období trvá 4 roky a každé dva roky se volí osm členů Výkonného výboru UEFA. Požadavky také určují, že prezident může být zvolen maximálně na tři po sobě jdoucí období. Novelizace navíc zrušila původní odstavec 2 článku 22 Stanov UEFA, který zakazoval volbu nebo znovuzvolení osob starších 70 let do Výkonného výboru UEFA.

Závěr

Novela tedy mj. cílí na zvýšení zastoupení žen ve Výkonném výboru UEFA, což je v souladu s rostoucí popularitou ženského fotbalu ve světě. Liga mistrů žen UEFA (UEFA Women’s Champions League) nyní přitahuje plné stadiony, což ukazuje, že ženy mají ve fotbalu důležité místo. Tyto změny představují významný krok vpřed, který by mohl posílit genderovou rovnost v UEFA a přinést pozitivní změny v celém sportu. Zda se skutečně podaří vytvořit vyvážené zastoupení žen ve Výkonném výboru UEFA, ukáže čas a úsilí jednotlivců, ale je to jasný signál, že UEFA podporuje moderní trendy a rovnost pohlaví.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...