Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Volební sliby

Volební sliby a volební programy mají zpravidla jen jeden účel. Sdělit potenciálnímu voliči – pokud mě zvolíte, učiním to a to. Zařídím to – krátce řečeno, pokud mě necháte vládnout, změním Váš život.

U voleb do orgánů České advokátní komory je tomu jinak. Advokáti zvolení do orgánů Komory totiž advokáty neřídí ani jim nevládnou, a to co by mohli o své vůli změnit je opravdu minimální. Jejich činnost a směr, kterým se má advokacie ubírat je určen jednak zákonem a potom rozhodnutími sněmu.Volební program kandidáta či vyhlášení, čemu by se chtěl ve funkci věnovat má vypovídací schopnost jen v tom směru, že charakterizuje osobnost kandidáta a jeho názory na to, jak by se advokacie měla vyvíjet. To je samozřejmě hodně důležité.

Ale pokud o jakýchkoliv zásadních změnách nerozhodne sněm, nemůže je představenstvo zavést i kdyby se jeho členové rozkrájeli

A také se může stát, že sice sněm zvolí kandidáta, ale rozhodne o koncepci české advokacie, která nebude zrovna taková, jakou by preferoval onen zmíněný kandidát.

Jsou samozřejmě i sliby, které se splnit nedají. Žádný zvolený kandidát nemůže zajistit, že Ministerstvo spravedlnosti konečně vydá vyhlášku s novým advokátním tarifem, ani že bude zákon o advokacii změněn tak, aby bylo možno uspořádat advokátní sněm distančně.

Může však slíbit, že se vynasnaží a to s plným vědomím toho, že to nemusí stačit

Horší je, když slibuje něco, co vypadá splnitelné, ale je to nesmysl. Například, že zavede on-line hlasování tím, že navrhne novelu stálého volebního řádu. Sice samo přijetí novely stálého volebního řádu je také mimo jeho vliv (jsme opět u rozhodnutí sněmu), ale vypadá to jako jednoduché řešení.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Bohužel není a svědčí to spíše jen o tom, že dotyčný slibující neví, o čem mluví. Bez změny zákona to prostě nejde

Takže by asi bylo dobře, abychom volební programy a názory kandidátů v rámci voleb do orgánů České advokátní komory chápali jako to, čím jsou (tedy charakteristika osobnosti a názoru kandidátů) a nikoliv jako program budoucí vlády. Tou totiž orgány Komory nejsou a nikdy nebudou.

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...