Spojte se s námi

Co hledáte?

Styl

Urážka jako právní kategorie v běhu času

Čtenáři si jistě vzpomenou na obligátní „urážku na cti,“ která byla tak častým předmětem soudních sporů popisovaných v malebných soudničkách Karla Poláčka z dob první republiky. Svět se zdál útulnějším, když se právní bitvy mezi dámami, které se vzájemně pohaněly při čekání na veřejném mandlu či u hokyně (vysvětlit dnes mladším generacím institut hokyně či veřejného mandlu je mimochodem někdy také oříšek).

Dnešní urážky mají trochu jiný charakter i pozadí. Už není podstatou věci, zda je paní Houžvičková skutečně špindíra, jak o ní řekla její sousedka, ale je třeba zkoumat zda osoba, která se cítí poškozená, není osobou natolik veřejně činnou, aby musela případné hodnotící vyjádření snášet, zda se skutečně jedná o natolik závažný zásah do osobnostních práv, aby měla osoba, která se cítí poškozená, právo domáhat se případné soudní ochrany a zda je možné, aby se osoba, která o sobě veřejně na sociálních sítích sděluje ty nejintimnější detaily ze svého života, se může na druhé straně domáhat razantní ochrany soukromí.

Ve všední realitě se k sobě běžní lidé chovají přece jen poněkud jinak.

Zajímavá je rovněž otázka, zda pokud někomu sdělíte, že je blb a on se urazí, zda je to skutečně možné považovat za závažný zásah do jeho osobnostních práv, když se jedná o prostý fakt, který je drtivé většině veřejnosti na první pohled zcela zřejmý. V tomto případě se patrně také nebude jednat o zcela exaktní zjištění, protože posouzení může býti dost subjektivní. Soudci bych takové rozhodování určitě nezáviděl.

Advokacie

Zneužití práva a jiné argumentační poklesky

Abychom celou věc zkomplikovali – přidejte omezení, které vyplývají z ochrany osobních údajů (která sice slouží k něčemu úplně jinému, ale lehce se můžete v rámci urážky ocitnout i mimo mantinely tohoto předpisu) a problémy, které mohou nastat, pokud se člověk, který schizofrenně přechází mezi paralelním světem sociálních sítí, (kde pod neprůhlednou přezdívkou nickem chrlí obscénnosti a nehoráznosti na každého a o každém, který se mu jen trochu znelíbí) a všední šedivou realitou, kde se k sobě běžní lidé chovají přece jen poněkud jinak, tento přechod zcela nezvládne a komunikaci, (kterou si zvykl nerušeně užívat pod anonymní maskou,) použije takříkajíc na denním světle a pod svou vlastní identitou.

Závěr

Rozvolnění hranic mezi korektním a nekorektním a oprávněným a neoprávněným zásahem do osobnostních práv, práva na soukromí, práva na osobní důstojnost a kdoví čeho ještě situaci neprospívá. Lze na tom brousit právní argumentaci a hledat jemné nuance, ale přiznám se, že se mi trochu stýská po časech, kdy špindíra byla ještě špindírou a bylo jasné, že pokud to sousedka o paní Houžvičkové skutečně u té hokyně řekla, tak že jí u soudu pan rada přišije flastr, aby si to pamatovala.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...