Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Lovecká sezóna

Lovecká sezóna je zpravidla záležitostí podzimu. Letos začala dříve. Lovnou zvěří však není pernatá ani vysoká, ale advokáti jako stav, jako jednotlivci i jako instituce. Nelétají sice kule a broky, ale ostrá slova a lživá obvinění bez jakéhokoliv reálného podkladu. V době postfaktické je totiž zcela jedno, co je pravda a co ne, důležité je, co říkáte do médií. A lovců je celá řada.

Tradičně jsou advokáti trnem v oku státním zástupcům, protože jim překážejí

Nechtějí pochopit, že obhajoba by měla žalobě v trestním řízení pomáhat a ne „bránit obviněným v jejich právu na rychlé odsouzení“ jak se pregnantně vyjádřila jedna významná státní zástupkyně v médiích. Připojili se i představitelé vrcholných policejních složek s prohlášením, že organizovaný zločin zpravidla plánují advokáti. Některé z nich dokonce začali stíhat za to, že zcela legitimně informovali svého mandanta o tom, že podle platného zákona za určité procesní situace nemusí vypovídat. Zcela čerstvě se přidal i policejní ex-plukovník s politickou ambicí, který s neuvěřitelnou lehkostí publikoval zcela nehoráznou lež o stovkách stížností na advokáty denně, na kterou z billboardů spokojeně shlíží svým polopříčetným pohledem. Všem vadí mimo jiné to, že Česká advokátní komora své členy za protiprávní chování své členy málo trestá a že nejsou pod dostatečnou a účinnou kontrolou. Jenže tak to samozřejmě není. Advokáti nepožívají žádného privilegia nebo imunity a nejsou ani vyňati z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Česká advokátní komora nemá advokáty stíhat a trestat za jejich trestné činy místo Policie ČR, státních zastupitelství a příslušných soudů. Pokud tyto orgány zjistí protiprávní činnost kteréhokoliv advokáta, neváhají ani okamžik a stíhají jej stejně, jako kteréhokoliv jiného občana. Česká advokátní komora kárně postihuje advokáty za jednání, které není protizákonné, ale které advokáti považují ve smyslu svých stavovských předpisů za neetické. Nejsou tudíž pod menší kontrolou než zbytek populace, ale naopak pod kontrolou výrazně vyšší. Za jednání, které si kterýkoliv jiný občan bez problému může troufnout (snad jen s rizikem, že ho ostatní nebudou mít za príma chlapíka) by advokát byl postižen pokutou nebo dokonce vyškrtnut z řad České advokátní komory. Není také pravda, že na chování přichází stovky stížností denně (na téměř 14.000 advokátů přišly za posledních 10 let průměrně tři stížnosti denně), které by Česká advokátní komora ignorovala. Každá taková stížnost je velmi důkladně přešetřena a ty (a jsou jich skutečně jen promile) které se ukáží jako oprávněné, končí kárným řízením, kde se provinilý advokát musí zodpovídat.Co je tedy tím skutečným důvodem, proč advokáti těmto složkám a řadě politických subjektů tak vadí?

Advokáti jsou totiž jedinou složkou české justice, která není přímo napojena na státní rozpočet a do jejíhož čela není jmenován žádný zástupce politické reprezentace

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Advokacie je také apolitická – nepodléhá žádnému politickému grémiu nebo hnutí a její členové si své politické vášně a potřeby realizují mimo rámec advokacie. Advokacie je (tedy alespoň zatím) natolik nezávislá, že ji nelze paralyzovat snížením rozpočtu, příkazem nadřízeného či nějakého politického vedení advokátům, aby při výkonu své práce nad rámec zákonných pravidel něco činili či nečinili, koho mají nebo nemají zastupovat nebo co mají svým klientům radit.  Takže to, že mocenským strukturám advokacie ve své nezávislosti vadí, je celkem pochopitelné. Jenže pokud v rámci justice budou jen subjekty napojené a spravované přímo či nepřímo státem, kde nalezne zastání někdo, kdo se s všemocným státem dostane do sporu? Kam se má obrátit někdo neprávem nařčený a stíhaný? Doufejme tedy, že lovecká sezóna nebude tak úspěšná, jak by si lovci přáli. Bez nezávislé advokacie nebude dříve či později ani demokracie, ani svoboda a to ani pro lovce.

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...