Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Svoboda slova a projevu

V dnešní době se tak trochu ztrácí hranice mezi tím, co a jak člověk říkat smí a nesmí. Snad je to tím, že (protože fotbalu, právu a politice rozumí každý) svoboda čehokoliv a kohokoliv je vlastně věcí všech, a proto se každý cítí oprávněn a povolán se k tomu vyjadřovat a zejména kvalitu této svobody posuzovat a hodnotit. Většinou je tento fenomén interpretován tak, že podle Základní listiny práv a svobod si každý může říkat, co chce.

Listina základních práv a svobod

Věc je samozřejmě trochu složitější. Co vlastně říká Listina? Především, že „…každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu…“

Dále se praví, že „…Cenzura je nepřípustná…“, což shora uvedenému názoru dává vlastně za pravdu

Jenže také výslovně uvádí, že „…svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti…“

Takže když to zjednoduším – nikdo nemůže bránit druhému, aby vyjádřil svůj názor jen proto, že se mu nelíbí, ale svoboda projevu může být omezena zákonem. Problém je v ale tom, že zákony jsou formulovány ve velmi obecné rovině a vždy zbývá poměrně velký prostor pro výklad.

Posoudit, zda ten či onen názor je třeba potlačit, protože je to nezbytné pro ochranu práva a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti, nemusí být tak jednoduché a jednoznačné

Co je ale zcela jisté, že názory vyjadřované (často se značnou mírou vulgarity, nenávisti i zjevně zlého úmyslu poškodit či ublížit) na sociálních sítích pod nic neříkající přezdívkou nebo přímo falešným profilem určitě nejsou korektním vyjádřením práva na svobodu projevu, resp. konzumací ústavního práva vyjádřeného v Listině základních práv a svobod, ale spíš projev sociopata nebo hluboké frustrace.

Závěr

Svoboda nikdy neznamenala, že si každý může dělat, co chce, protože svoboda jednoho nemůže omezovat svobodu jiných.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Proto, aby nám svoboda ještě nějakou chvíli vydržela, potřebujeme pevná pravidla a vůli a sílu je dodržovat

Pravidla nám totiž udržují prostor, ve kterém můžeme svoji svobodu realizovat.  Svět bez pravidel není svobodný, ale chaotický. V takovém prostředí mají vždycky navrch méně slušní jedinci nad těmi slušnými.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE 

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...