Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Stíhání bylo důvodné…???

Média nám často zprostředkovávají neuvěřitelné výroky veřejných činitelů. Ten poslední zní „Trestní stíhání Parkanové bylo důvodné.“. Vyslovila ji vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a tato věta je nejen nepřesná a zavádějící, ale především je nepravdivá.

Pokud totiž skončilo trestní řízení zproštěním obžalovaných, tak nezávislý soud vyslovil, že ke stíhání nebyl důvod a bylo tedy nedůvodné. Navíc z důvodů nikoliv formálních či nějaké procesní chyby, která umožní zločinci vyklouznout z rukou spravedlnosti, ale z důvodů spočívajících v tom, že u obvinění spočívající v předražení letadel CASA pro české ozbrojené síly nebylo možno stanovit cenu, od níž by bylo možno odvodit, že cena byla skutečně předražená. Jedná se tedy o zcela základní premisu, na které bylo celé stíhání postaveno. Není to důvod, který by se překvapivě objevil sedmý, devátý či desátý rok celého trestního stíhání, ale byl znám od samého počátku, namítán obhájci paní Parkanové a státními zástupci a ostatními orgány činnými v trestním řízení důsledně odmítán.

Nyní soud pravomocně vyslovil, že protože nelze stanovit cenu, od níž by se údajné předražení odvíjelo, nelze ani určit, že se nějaký trestný čin stal, natož aby jej spáchali

O důvodnosti je tedy rozhodnuto a pokud lze mít o něčem pochybnosti, tak snad jen o schopnostech státních zástupců a dobré vůli konat svou práci odborně, čestně a nestranně.

Řada dalších otázek

V této souvislosti se otvírá i řada dalších otázek. Kolik stálo zcela nedůvodné trestní stíhání trvající deset let daňové poplatníky? Kolik jiných a – a nepochybně závažnějších – trestných činů zůstalo nepotrestáno protože se, orgány činné v trestním řízení zabývali různými aspekty příběhu paní Parkanové?

Co donutilo státní zástupce zcela ignorovat poměrně pochopitelný důvod, o který soud nakonec opřel své rozhodnutí? Byla to touha přivěsit k opasku skalp prominentní a poměrně oblíbené političky? Důvod podpořit nějakou spřízněnou vlivovou skupinu? Byl to přímý příkaz jiného, ale vyššího státního úředníka?

Ne nemylme se. Státní zástupce není nezávislá osoba jako soudce

Je to kariérní státní úředník, který je stále ještě podobnější členu vojensky organizované prokuratury sovětského typu než starorakouskému či současnému západoevropskému vyšetřujícímu soudci. Občasné pokusy prezentovat státní zástupce jako jakýsi čtvrtý pilíř státní moci vedle moci zákonodárné, soudní a výkonné, jsou spíše úsměvné.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Jsou to skutečně jen státní úředníci, které je možné „řídit jako firmu“ a o nezávislosti ve smyslu nezávislosti soudcovské nelze hovořit

Na druhou stranu pokusy etablovat státní zástupce jako úředníky s mimořádným postavením mezi ostatními úředníky lze sledovat na jednu stranu s pobavením a na druhou stranu s obavami.

Závěr

Vůbec by mi nevadilo, kdyby se současný systém modifikoval a doplnil například institutem vyšetřujícího soudce, kdy by státním zástupcům skutečně zůstala obžaloba a řízení před soudem. Rozdělení přípravného řízení a řízení před soudem mezi různé instituce, by věci spíše prospělo.

Nicméně do doby, než se tak stane, by se státní zástupci měli držet v mezích, které jim zákon a důstojnost jejich stavu stanoví

A otevřené nerespektování pravomocného rozhodnutí soudu je zcela a kategoricky mimo tyto meze i když je pronese (anebo právě když je pronese) sama vrchní státní zástupkyně. Čeho se dočkáme příště?

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE 
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...