Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Slova, slova, slova….

V postfaktické době je všechno trochu jinak.

Fakta neznamenají údaje o realitě – ostatně latinské slovo factum je odvozeno od slovesa facere = činit, dělat; tedy faktum je něco „učiněného“ – chápejme učiněného námi samými (tento postřeh jsem si vypůjčil od Stanislava Komárka). 

Fakta používaná v dnešní komunikaci by tedy měla být chápána jako pojmy účelově upravené buď tím, že jsou vytrženy ze souvislosti, účelově interpretovány či přímo upraveny. Na druhé straně lze samozřejmě stejně pohodlně prohlásit skutečnost za lež nebo použití pravdivých argumentů za argumentační faul. Reálnost předkládaných faktů by měla být vždy vnímána opatrně a pokud je chceme brát jako opravdu relevantní, měli bychom je přiměřeně ověřit.

Co se říká, je poněkud ošidné

Stejně ošidné je to s tím, kdo mluví za koho. Každý může plným právem mluvit za sebe nebo za skupinu lidí, kteří ho k tomu zmocnili třeba i tím, že se s ním sdružili za nějakým účelem a pod konkrétním programem. Nicméně …

Pohodlnější je mluvit „za všechny“, „za všechny slušný lidi“ nebo „za mlčící většinu“.

Za prvé to tato blíže neurčená skupina zpravidla nemůže nijak popřít, protože je nejenom neurčená, ale také neorganizovaná. Někdy se to ostatně ani nedozví – ale to přece nevadí…. hlavně, že to dobře zní. Za druhé to může relativizovat postavení těch, kteří skutečně jménem někoho mluvit mohou, protože byli například zvoleni do nějakého konkrétního voleného orgánu. A pak je tu třetí pohled – kde se vlastně mluví. Pokud nejde o prezenční diskusi, je to v nejlepším případě o reakcích na něčí jednostranný příspěvek, často ještě limitovaný prostorem.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Takový tweet (obzvlášť umístěný pod „nickem“, tedy fakticky anonymní) vypadá často, jako když se někdo vykloní z okna, plivne Vám na hlavu a schová se, než zjistíte, kdo to je

Mimochodem – odpovídat na takový tweet funguje asi tak stejně, jako byste se snažili do toho okna plivnout zpátky. Co si s tím má tedy čtenář počít?

Již staří Římané volali „Acta, non verba!“ tedy „Činy, ne slova!“

Snad by tedy bylo lépe, kdybychom každý dělali, co umíme nejlépe a doufali, že to přinese něco dobrého. Škoda, že někteří umí nejlépe právě jen ta slova, slova, slova….

Jde o názor autora, nikoli legalTV 
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...