Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Ruská invaze na Ukrajinu a české pracovní právo

Dopad na české pracovněprávní vztahy

Dne 24. 2. 2022 začala ruská invaze na území Ukrajiny. Ukrajinská vláda vyhlásila obecnou mobilizaci, která zahrnuje brannou povinnost pro všechny muže ve věku 18 až 60 let.Přinášíme zaměstnavatelům přehled situací a doporučení, se kterými se mohou v rámci pracovněprávních vztahů se svými ukrajinskými zaměstnanci setkat.

1. UA zaměstnanec obdrží povolávací rozkaz

 • Obdrží-li UA zaměstnanec povolávací rozkaz, je povinen odcestovat, a tedy opustit své zaměstnání.
 • Z hlediska českého práva se bude jednat o omluvenou překážku v práci na straně zaměstnance. Existenci překážky by měl zaměstnanec zaměstnavateli prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu) nebo alespoň oznámit.
 • Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit (zaměstnanec má nárok na volno), a to po celou dobu, kdy bude překážka trvat (platit povolávací rozkaz).
 • Zaměstnanec nebude mít nárok na žádnou náhradu mzdy. Doporučujeme však uzavřít dohodu o neplaceném volnu. Zaměstnavatel může náhradu mzdy poskytnout dobrovolně.
 • Alternativně lze se zaměstnancem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru s datem ukončení pracovního poměru až za několik měsíců, přičemž pokud by se situace na UA do té doby změnila a UA zaměstnanec by se vrátil zpět do ČR, lze dohodu ukončit a v pracovním poměru pokračovat.
 • Pracovní poměr UA zaměstnance bude nicméně trvat maximálně do doby platnosti zaměstnanecké karty, na jejímž základě mu bylo povoleno vykonávat práci na území ČR.
 • Zaměstnavatel sám zaměstnance nemůže nijak k uposlechnutí povolávacího rozkazu nabádat či nutit. Rozhodne-li se UA zaměstnanec zůstat v ČR a povolávací rozkaz neuposlechnout, zaměstnavatel musí takové rozhodnutí respektovat.

2. UA zaměstnanec chce dobrovolně odcestovat

 • UA zaměstnanec se dobrovolně rozhodne, že se chce vrátit na Ukrajinu za účelem kontaktu se svojí rodinou nebo pomoci v bojích.
 • Doporučujeme se s takovým zaměstnancem dohodnout na:
  • čerpání dovolené, nebo
  • uzavření dohody o neplaceném volnu na určitou dobu, kdy zaměstnanec nebude mít nárok na náhradu mzdy, nebo
  • uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru podobně jako v předchozí situaci.

3. Je možná výpověď UA zaměstnanci?

Nevykonávání práce z důvodu výkonu UA vojenské služby na základě povolávacího rozkazu nelze považovat za výpovědní důvod, na jehož základě by bylo možné se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Je však možné s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí na základě zákonných výpovědních důvodů.Dle našeho názoru nelze ovšem na zaměstnance aplikovat tzv. ochrannou dobu dle § 53 odst. 1 písm. b) ZP, po kterou nelze dát zaměstnanci výpověď, po dobu výkonu služby na základě UA povolávacího rozkazu. Dle textace a použité terminologie zákoníku práce se dané ustanovení vztahuje pouze na občany, kteří jsou v operačním nasazení podle českých povolávacích rozkazů.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

4. Diskriminace na pracovišti

 • V souvislosti s invazí na Ukrajinu mohou vzniknout konflikty na pracovišti.
 • Upozorňujeme, že nadále je nutné se vyvarovat jakékoliv diskriminace např. na základě národnosti nebo státního občanství a dodržovat povinnost rovného zacházení ke všem zaměstnancům.

5. Přicestování občanů Ukrajiny do České republiky

 • Všechny hraniční přechody s Polskem i Slovenskem jsou otevřeny bez omezení (non-stop).
 • Osoby cestující z Ukrajiny do České republiky jsou osvobozeny od českých protiepidemických opatření z hlediska cestování a nemoci COVID-19 (nepotřebují povinný test ani očkování).
 • Vstup do České republiky je povolen na základě jakéhokoliv úředního dokladu totožnosti. Biometrický pas není striktně vyžadován, i když velmi doporučujeme tímto dokladem disponovat.
 • V současné době mohou občané Ukrajiny využít zdarma jízdu vlakem přímo od hranic jako transport do konkrétních míst. Některé místní úřady, včetně Prahy, také zavedly osvobození od jízdného v MHD.
 • Lze využít soukromou pomocnou dopravu, kterou nabízí např. společnost Drive for Refugees

6. Získání pobytových oprávnění v ČR pro občany Ukrajiny

 • V rámci bezvízového styku mohou uprchlíci, kteří jsou držitelé biometrického pasu, na území ČR setrvat až 90 dní.
 • Nadále platí povinnost pro všechny přijíždějící Ukrajince nahlásit svou přítomnost na území ČR nejpozději 3. den po příjezdu na Cizineckou policii.
 • Ze strany MPSV by mělo být pro nově příchozí ukrajinské uprchlíky, kteří se v ČR chtějí zapojit do běžného (pracovního) procesu, nastaven nový systém získání tzv. speciálního dlouhodobého víza.
 • Pro získání speciálního víza je nutné přímo na pracovišti Ministerstva vnitra předložit:
  • vyplněný formulář,
  • cestovní pas,
  • vlastní fotografii o rozměrech 45 x 35 mm.
 • Zrychlený proces získání speciálního dlouhodobého víza mohou využít i občané Ukrajiny, kteří na území ČR již na základě nějakého typu pobytového oprávnění pobývají, v následujících 14 dnech jim vyprší platnost tohoto oprávnění a nemohou se vrátit na Ukrajinu z důvodu probíhajícího ozbrojeného konfliktu.
 • Speciální dlouhodobé vízum je vydáváno na dobu 12 měsíců.
 • Více informací, včetně potřebných formulářů, naleznete ZDE.

7. Finanční pomoc pro občany Ukrajiny

 • V současné době vláda připravuje zvláštní zákon tzv. „lex Ukrajina“, na jehož základě by všechny příchozí osoby měly nárok na jednorázovou humanitární pomoc ve výši 5.000 Kč měsíčně na pokrytí základních potřeb, a to až do května 2022.
 • Následně by občanům Ukrajiny, kteří budou držiteli speciálního dlouhodobého víza, měl být umožněn vstup do systému hmotné nouze, kam patří např. tyto dávky:
  • příspěvek na živobytí,
  • doplatek na bydlení,
  • mimořádná jednorázová okamžitá pomoc.
 • Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou pravidelnou měsíční pomocí, jejichž výše se odvíjí od reálných příjmů a možností žadatele.
 • Bližší informace o všech dávkách naleznete ZDE.

8. Získání zaměstnání v ČR

 • Osoby přijíždějící z Ukrajiny nemají na území České republiky volný vstup na trh práce.
 • K přijetí do zaměstnání je nutné získat pracovní povolení od úřadu práce nebo zaměstnaneckou kartu, přičemž pro získání těchto povolení je nutné mít již uzavřenou pracovní smlouvu s konkrétním zaměstnavatelem.
 • Občan Ukrajiny se může ucházet pouze o pracovní pozice uvedené v databázi volných pracovních míst, kdy nabídku volných míst zde musí zaslat zaměstnavatel sám. Zaměstnavatel nemůže ukrajinského občana zaměstnat přímo.
 • Lze předpokládat, že s ohledem na současnou situaci a navýšení počtu ukrajinských obyvatel usilujících o zaměstnání v ČR dojde ke zjednodušení procesu, a to prostřednictvím tzv. lex Ukrajina.
 • Bližší informace k získání zaměstnání poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, např. ZDE.

9. Zdravotní pojištění

 • Každý cizinec pobývající na území ČR musí disponovat zdravotním pojištěním.
 • Občan Ukrajiny, který je řádně zaměstnán na území ČR nebo disponující speciálním dlouhodobým vízem, je automaticky zařazen do českého systému veřejného zdravotního pojištění.
 • V opačných případech platí povinnost si zajistit vlastní zdravotní pojištění.
 • Bližší informace naleznete ZDE.

10. Důležité kontakty

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...