Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Whistleblowing pro malé a střední firmy – čas jen do poloviny prosince

Proč je to důležité?

Česká republika v červnu 2023 s dvouletým zpožděním přijala zákon o ochraně oznamovatelů provádějící příslušnou EU směrnici (whistleblowing). Zákon nabyl účinnosti již 1. 8. 2023.

Zatímco velcí zaměstnavatelé s 250+ zaměstnanci byli povinni zavést tzv. vnitřní oznamovací systém (VOS) již do 1. 8. 2023, mají středně velcí zaměstnavatelé s 50-249 zaměstnanci čas ještě do 15. 12. 2023.

Co je nutné udělat a co hrozí?

Všichni zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci musí zejména:

  • zavést VOS,
  • jmenovat a proškolit příslušnou osobu pro příjem a vyřizování oznámení,
  • uveřejnit předepsané informace na svém webu, a
  • zajistit splnění dalších povinností spojených s přijímáním a vyřizováním oznámení a ochranou oznamovatelů.

Pro zavedení VOS není nutná žádná sofistikovaná technická platforma, ale stačí mít jen e-mail a telefon. V případě nezavedení VOS může být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč a zaměstnavatelé taktéž mohou čelit individuálním nárokům oznamovatelů při nezajištění požadované ochrany.

Je možné VOS outsourcovat nebo sdílet?

Ano, zaměstnavatel může zvolit mezi externím a interním technickým zajištěním VOS a outsourcovat lze i výkon funkce příslušné osoby. Konečnou odpovědnost ovšem nese vždy zaměstnavatel a ani externí dodavatel Vás rozhodně nezbaví zátěže spojené s vyhledáváním a předáváním informací a související komunikací.

Sdílet společný VOS mohou pouze zaměstnavatelé s max. 249 zaměstnanci. Nicméně sdílení VOS v rámci skupiny bez existence vlastního VOS problematizují některá vyjádření evropských i českých orgánů.

Nebude dál stačit naše lokální nebo skupinová etická hotline?

V naprosté většině případů nebude stávající etická linka nebo podobný mechanismu pro přijímání oznámení splňovat všechny požadavky dle českého zákona.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Zejména v případě skupinového řešení bývá také velmi problematické do nastavení takové linky zasahovat a zajistit splnění specifických českých požadavků. Proto je často efektivnější zavést souběžný minimální VOS vyhovující českému zákonu.

Co obsahuje náš implementační balíček a jak dlouho trvá implementace?

Na základě našich zkušeností doporučujeme jednoduché lokální a interní řešení založené na minimální nutné implementaci požadavků zákona včetně určení vhodného zaměstnance/zaměstnanců jako příslušné osoby.

Pro toto řešení jsme pro Vás připravili minimální implementační balíček, který zahrnuje příslušnou směrnici, povinnou informaci ke zveřejnění na webu, poučení a proškolení pro příslušné osoby a související doplnění GDPR dokumentace, a to včetně komplexní právní podpory při implementaci. Na samotnou implementaci si rezervujte ideálně 2 týdny.

V případě Vašich dotazů nebo zájmu o implementační balíček, prosím, kontaktujte advokáty Eversheds Sutherland.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...