Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Whistleblowing pro malé a střední firmy – čas jen do poloviny prosince

Proč je to důležité?

Česká republika v červnu 2023 s dvouletým zpožděním přijala zákon o ochraně oznamovatelů provádějící příslušnou EU směrnici (whistleblowing). Zákon nabyl účinnosti již 1. 8. 2023.

Zatímco velcí zaměstnavatelé s 250+ zaměstnanci byli povinni zavést tzv. vnitřní oznamovací systém (VOS) již do 1. 8. 2023, mají středně velcí zaměstnavatelé s 50-249 zaměstnanci čas ještě do 15. 12. 2023.

Co je nutné udělat a co hrozí?

Všichni zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci musí zejména:

  • zavést VOS,
  • jmenovat a proškolit příslušnou osobu pro příjem a vyřizování oznámení,
  • uveřejnit předepsané informace na svém webu, a
  • zajistit splnění dalších povinností spojených s přijímáním a vyřizováním oznámení a ochranou oznamovatelů.

Pro zavedení VOS není nutná žádná sofistikovaná technická platforma, ale stačí mít jen e-mail a telefon. V případě nezavedení VOS může být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč a zaměstnavatelé taktéž mohou čelit individuálním nárokům oznamovatelů při nezajištění požadované ochrany.

Je možné VOS outsourcovat nebo sdílet?

Ano, zaměstnavatel může zvolit mezi externím a interním technickým zajištěním VOS a outsourcovat lze i výkon funkce příslušné osoby. Konečnou odpovědnost ovšem nese vždy zaměstnavatel a ani externí dodavatel Vás rozhodně nezbaví zátěže spojené s vyhledáváním a předáváním informací a související komunikací.

Sdílet společný VOS mohou pouze zaměstnavatelé s max. 249 zaměstnanci. Nicméně sdílení VOS v rámci skupiny bez existence vlastního VOS problematizují některá vyjádření evropských i českých orgánů.

Nebude dál stačit naše lokální nebo skupinová etická hotline?

V naprosté většině případů nebude stávající etická linka nebo podobný mechanismu pro přijímání oznámení splňovat všechny požadavky dle českého zákona.

Zejména v případě skupinového řešení bývá také velmi problematické do nastavení takové linky zasahovat a zajistit splnění specifických českých požadavků. Proto je často efektivnější zavést souběžný minimální VOS vyhovující českému zákonu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Co obsahuje náš implementační balíček a jak dlouho trvá implementace?

Na základě našich zkušeností doporučujeme jednoduché lokální a interní řešení založené na minimální nutné implementaci požadavků zákona včetně určení vhodného zaměstnance/zaměstnanců jako příslušné osoby.

Pro toto řešení jsme pro Vás připravili minimální implementační balíček, který zahrnuje příslušnou směrnici, povinnou informaci ke zveřejnění na webu, poučení a proškolení pro příslušné osoby a související doplnění GDPR dokumentace, a to včetně komplexní právní podpory při implementaci. Na samotnou implementaci si rezervujte ideálně 2 týdny.

V případě Vašich dotazů nebo zájmu o implementační balíček, prosím, kontaktujte advokáty Eversheds Sutherland.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...