Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Změny v agenturním zaměstnávání v roce 2024

V roce 2024 dochází k dalšímu zpřísňování podmínek pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Jedná se zejména o dvojnásobné zvýšení kauce na 1 mil. Kč v případě agentur dočasně přidělující své zaměstnance k uživatelům (stávající agentury musely kauci doplatit do konce března 2024), zpřísnění podmínek pro prokázání odborné způsobilosti odpovědného zástupce (započitatelná odborná praxe je nově požadována v min. rozsahu 20 hodin týdně v posledních 10 letech) nebo podmínku bezdlužnosti agentury práce.

Bezdlužnost

Bezdlužnost vůči finanční správě, celní správě, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám musí být splněna nejen při podání žádosti, ale bude kontrolována i po získání povolení každých 6 měsíců.

Ochrana

Dochází také k určitému zvýšení ochrany dočasně přidělených zaměstnanců, když dočasné přidělení již nemůže být ukončeno ze strany uživatele oznámením agentuře ze dne na den (pokud mu to dovolovala dohoda s agenturou), ale nově je nutné takové jednostranné ukončení doručit také zaměstnanci, a to minimálně 14 dnů předem (nevztahuje se na dočasná přidělení vzniklá do konce roku 2023).

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Další změny

Z dalších změn upozorňujeme na rozšíření obsahu každoročních povinných hlášení také o údaje o uživatelích a počtu dočasně přidělených zaměstnanců, nové požadavky na označení a identifikaci sídla agentury (před podáním žádosti a po celou dobu činnosti) a konečně také přesun celé agendy související se zprostředkováním zaměstnání z Úřadu práce na MPSV.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...