Spojte se s námi

Co hledáte?

Styl

Přání otcem myšlenky

Pokud si něco moc a moc přejeme, může nás to svést k iluzi, že naše argumenty, postavené na odhadu a předpokladech (byť kvalifikovaných) jsou skutečné a pravdivé a v některých případech můžeme dokonce sami sebe přesvědčit, že jsme ti jediní, kteří mají pravdu. To nám umožňuje vložit do obhajoby našich předpokladů vše a bojovat za svou pravdu jako lvi, tygři či draci.

Pravda je ale jenom jedna a předpoklad zůstane předpokladem.

Pokud se předpoklad nepotvrdí a ukáže se, že realita je jiná, nastává zvláštní situace. Hlasatel jediné pravdy buď musí svou argumentaci nějak upravit (což nemusí být zrovna snadné), nebo setrvat v bludu a trvat na svých – nyní již zjevně nepravdivých tvrzeních. Podobná situace nastala nyní v otázce potřebnosti, významu a účinku elektronických voleb, které údajně výrazně zvýší účast advokátů ve volbách do orgánů České advokátní komory. Toto tvrzení bylo založeno na předpokladu, že zavedením distanční elektronické volby se situace změní v tom smyslu, že zatímco se dosud sněmu a tudíž i voleb zúčastnilo méně než 20 % oprávněných voličů – advokátů, v distančních volbách se toto procento dramaticky zvýší na více než 50 % a v důsledku toho smete současné orgány a instaluje do orgánů novou, moderní, schopnou a talentovanou krev. Často bylo argumentováno příkladem sesterské Slovenské advokátní komory, která s obdivuhodným úsilím distanční – respektive hybridní – volby na konferenci advokátů (což je obdoba českého sněmu) letos zavedla v očekávání téhož. Volby do SAK se konaly 11. 6. a výsledky jsou známy.

A jak to dopadlo s našimi předpoklady?

Hybridních voleb se účastnil téměř stejný počet advokátů jako sněmů předchozích – tedy opět do 20 % oprávněných voličů – advokátů z toho zhruba 4/5 distančně a 1/5 prezenčně. Takže se potvrzuje, že příčinou kritizované účasti či neúčasti ve volbách není neexistence možnosti volit distančně, ale nezájem podstatné části advokátů o stavovskou problematiku. To ale není problém výsostně advokátský, ale setkává se s tím řada organizací a spolků. Navíc v uvedených volbách bylo znovuzvoleno stávající představenstvo s jedinou výjimkou, a to jen proto, že uvedený člen představenstva již znovu nemohl kandidovat. Takže ani smetení „papalášů“ se nekonalo.

Co tedy uděláme s dosavadními argumenty? Budeme je ignorovat?

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Nebo budeme tvrdit, že na Slovensku jsou jiní lidé a jiné poměry? Nebo, že bez ohledu na realitu máme stejně pravdu? To už je ale jiná situace – to se totiž z chybného předpokladu stává – nestydatá lež.

Jde o názor autora, nikoli legalTV 
Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...