Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Peníze, peníze, peníze

Je všeobecně známo, že téměř všechny lidské aktivity začínají penězi, točí se kolem peněz a končí u peněz. A platí to samozřejmě i u České advokátní komory a jejích aktivit.Česká advokátní komora samozřejmě není výdělečný podnik. Plní jednak své zákonné povinnosti, nad rámec své zákonné role se pak snaží udržovat pozici advokacie v justičním systému a zlepšovat podmínky pro výkon advokacie. A činí tak z prostředků vlastních, respektive za peníze advokátů, nikoliv za peníze ze státního či veřejného rozpočtu, tedy nikoliv za peníze daňových poplatníků.

Hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, negeneruje zisk, a kromě nezbytných rezerv jí opravdu mnoho prostředků na konci dne nezbývá

Mnohokrát jsem slyšel, že advokáti za to, že platí svůj povinný příspěvek, dostávají jen časopis na křídovém papíře. To je prastarý vtip, nebo spíše advokátní folklór. Hodnota, kterou advokáti dostávají za peníze, které platí, je jejich nezávislost na státní byrokracii a státním rozpočtu, nikoliv časopis na křídovém papíře.

A ten, kdo praktikoval právo v korporaci nebo v pracovním poměru, dobře ví, jakou má svoboda a nezávislost advokáta cenu

Také jsem mnohokrát slyšel, že prý celý problém je v tom, že má ČAK příliš mnoho zaměstnanců a že je třeba většinu agend digitalizovat a tím, že se ušetří miliony nebo desítky milionů. Žádný z nadšených kritiků již dále nedodává, které útvary by se měly redukovat a proč a jak bude ta či ona agenda zabezpečena. Samozřejmě, že mzdové náklady na pracovníky, představuje určitý náklad, ale zpravidla se nikdo neobtěžuje se zmínit, jak budou agendy ČAK dále zajišťovány.

Snad kromě všeobsažného kouzelného slova digitalizovat

A jak je to s digitalizací a s penězi?

Představa, že digitalizace je zdarma, může napadnout jen toho, kdo o tom opravdu nic neví. Postup digitalizace určité agendy však není tak jednoduchý, jako když si na smartphone stáhnete aplikaci. Agendu musíte analyzovat, zjistit, jak se řeší dnes a jaké má toto řešení slabiny. Potom je nutné stanovit, jak by měla agenda být zajišťována v budoucnu (samozřejmě bez stávajících slabin) a jaká jsou rizika tohoto řešení.Dalším krokem je technická analýza a výběr počítačového řešení a programového vybavení, výběr dodavatele, vývoj a instalace řešení, implementace celého programu, otestování, pilotní provoz a spuštění ostrého provozu. Všechny tyto kroky samozřejmě stojí peníze – v některých případech skutečně nemalé – a samozřejmě že provoz digitalizované služby během provozu – u programů se platí se zpravidla tzv. podpora a údržba ve výši 15-20 % ceny programu ročně.

Takže digitalizovat agendy jistě jde, ale určitě ne tak, že si každý advokát zdarma stáhne aplikaci a tím to bude vyřešeno

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Je otázka kolik to bude stát a zda skutečně digitalizace má být hned a za každou cenu. Pokud snad někdo počítal s tím, že jen škrtne náklady za propuštěné pracovníky a vše bude fungovat hned a lépe bez nákladů, tak by se možná měl zamyslet i nad tím, jak je to doopravdy. A pokud se advokátní veřejnost prostřednictvím rozhodnutí sněmu rozhodne jít cestou masivní digitalizace, musí vědět, že to bude stát peníze.Posledním finančním otazníkem je otázka, jak se na rozpočtu a fungování České advokátní komory podepíše inflace a zvyšování cen. Existují návrhy na to, aby sněm zrušil oprávnění představenstva upravit příspěvky o inflaci (mimochodem tato pravomoc byla využita jen dvakrát za 16 let) a ponechal to pouze v pravomoci sněmu. Pokud tento nepříliš moudrý návrh projde, může se stát, že se advokátní komora díky nárůstu cen dříve či později dostane do červených čísel a bude muset na svou činnost rezignovat – nejdříve možná částečně, ale dříve či později definitivně.

 Jaké by to mělo důsledky, nevím, ale dobré jistě ne

Takže nakonec každý problém končí u peněz. Asi je třeba si to uvědomit a přistupovat k řešení každého problému připraveni, se znalostí věci a s pokorou.

Jde o názor autora, nikoli legalTV

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...