Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Nové povinnosti při oznamování slev

Velká spotřebitelská novela nabyla účinnosti již 6. ledna 2023. Novela s sebou přinesla nespočet důležitých změn v oblasti spotřebitelského a občanského práva.

Jednou z nich je také změna v povinnostech při oznamování informací, které vyvolávají ve spotřebiteli dojem snížení ceny. Podstatou této změny je zvýšení transparentnosti při informování o slevách a zabránění umělému navyšování cen a klamání spotřebitelů o jejich výši.

Slevy

Informací o slevě se ve smyslu ustanovení § 12a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele”), rozumí každá informace, která vyvolává dojem snížení ceny. Nemusí se tedy jednat jen o uvedení konkrétní výše slevy na ceně výrobku (jako např. “- 50 %”), ale i o užívaní pojmů jako „Black friday” nebo „akce”.

Zmíněné ustanovení zákona o ochraně spotřebitele dopadá jak na kamenné, tak i na internetové obchody a týká se informování o slevách jakýmkoliv způsobem – tedy např. přímo na cenovce výrobku nebo i v letáku či ve výloze.

Pravidla

Nová zákonná pravidla musí dodržovat všichni podnikatelé, kteří prodávají nebo nabízejí k prodeji výrobky spotřebitelům.

Legislativa

Možnosti vracení spotřebního zboží, které má hygienicky citlivý charakter (1. díl)

Při informování o slevě z ceny výrobku prodávající nově musí informovat také o nejnižší ceně výrobku (tzv. referenční ceně), za kterou jej nabízel a prodával

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
b) od okamžiku, kdy začal výrobek prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Spotřebitel musí být vždy informován také o konečné ceně prodávaných výrobků. Jestliže je v kamenné prodejně např. cedule oznamující 50 % slevu na všechny produkty, je nutné, aby u každého jednotlivého výrobku byla uvedena zákonem požadována nejnižší referenční cena.

Závěr

Obecně se nová úprava neuplatní ve všeobecnou komunikaci se spotřebitelem, která se týká pouhého informování o prodeji zboží, bez vyvolávání dojmu slevy. Nová úprava se neuplatní ani na typické věrnostní programy (např. při slevách za předchozí nákup nebo slevách jako dárek k narozeninám). Povinnosti při oznamování slev se neuplatní ani v případě snížení cen u výrobků, které podléhají rychlé zkáze nebo u výrobků s krátkou dobu spotřeby (např. potraviny či nápoje).

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...