Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Nové povinnosti při oznamování slev

Velká spotřebitelská novela nabyla účinnosti již 6. ledna 2023. Novela s sebou přinesla nespočet důležitých změn v oblasti spotřebitelského a občanského práva.

Jednou z nich je také změna v povinnostech při oznamování informací, které vyvolávají ve spotřebiteli dojem snížení ceny. Podstatou této změny je zvýšení transparentnosti při informování o slevách a zabránění umělému navyšování cen a klamání spotřebitelů o jejich výši.

Slevy

Informací o slevě se ve smyslu ustanovení § 12a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele”), rozumí každá informace, která vyvolává dojem snížení ceny. Nemusí se tedy jednat jen o uvedení konkrétní výše slevy na ceně výrobku (jako např. “- 50 %”), ale i o užívaní pojmů jako „Black friday” nebo „akce”.

Zmíněné ustanovení zákona o ochraně spotřebitele dopadá jak na kamenné, tak i na internetové obchody a týká se informování o slevách jakýmkoliv způsobem – tedy např. přímo na cenovce výrobku nebo i v letáku či ve výloze.

Pravidla

Nová zákonná pravidla musí dodržovat všichni podnikatelé, kteří prodávají nebo nabízejí k prodeji výrobky spotřebitelům.

Legislativa

Možnosti vracení spotřebního zboží, které má hygienicky citlivý charakter (1. díl)

Při informování o slevě z ceny výrobku prodávající nově musí informovat také o nejnižší ceně výrobku (tzv. referenční ceně), za kterou jej nabízel a prodával

a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
b) od okamžiku, kdy začal výrobek prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Spotřebitel musí být vždy informován také o konečné ceně prodávaných výrobků. Jestliže je v kamenné prodejně např. cedule oznamující 50 % slevu na všechny produkty, je nutné, aby u každého jednotlivého výrobku byla uvedena zákonem požadována nejnižší referenční cena.

Závěr

Obecně se nová úprava neuplatní ve všeobecnou komunikaci se spotřebitelem, která se týká pouhého informování o prodeji zboží, bez vyvolávání dojmu slevy. Nová úprava se neuplatní ani na typické věrnostní programy (např. při slevách za předchozí nákup nebo slevách jako dárek k narozeninám). Povinnosti při oznamování slev se neuplatní ani v případě snížení cen u výrobků, které podléhají rychlé zkáze nebo u výrobků s krátkou dobu spotřeby (např. potraviny či nápoje).

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...