Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Nová pravidla: Jednodušší a rychlejší přeměny firem

Dne 7. června 2024 prezident podepsal novelu zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, která byla ovlivněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2019/2121. Přinášíme vám stručný přehled těch nejdůležitějších změn, které novela zavádí.

Zjednodušení

Novela zrušuje povinné oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin a upozornění pro věřitele v obchodním věstníku. Nově stačí oznámení pouze v obchodním rejstříku, respektive ve sbírce listin. Další změnou je zrušení procesu jmenování znalce soudem pro ocenění jmění, kdy si společnosti mohou samy vybrat znalce ze seznamu znalců. Tím se celý proces přeměny zrychluje a zjednodušuje. Rovněž se zkracuje lhůta pro uplatnění práva věřitelů na poskytnutí dostatečné jistoty ze šesti na tři měsíce. Avšak zároveň se rozšiřuje ochrana poskytovaná věřitelům i na pohledávky vzniklé až po realizaci přeměny, pakliže vyplývají z dřívějších dlouhodobých závazkových vztahů.

Majetek

Jak na prodej společnosti?

Více přeměn k jednomu dni

Nově je možné realizovat více přeměn souběžně k jednomu rozhodnému dni, což původní zákon neumožňoval. To přináší značné praktické výhody, zejména v oblasti daňových implikací.

Nový druh přeměny  – vyčlenění

Novela zavádí nový druh přeměny, tzv. vyčlenění. Na rozdíl od rozdělení odštěpením se v případě vyčlenění společníkem nástupnické společnosti stává přímo rozdělovaná společnost. Tato forma přeměny zjednodušuje proces vytváření dceřiných společností.

Úprava přeshraničních přeměn

Sídlo právnické osoby lze nově přemisťovat nejen mezi zeměmi EU, ale i do nebo z třetích zemí, což zvyšuje flexibilitu podnikání. Novela také rozšiřuje možnosti, kdy může notář odmítnout vydat osvědčení přeshraniční přeměny, a to pokud má pochybnosti o zneužití účelu přeměny.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Závěr

Novela přináší mnoho změn, které urychlí a zjednoduší proces přeměn obchodních společností a družstev, a v některých případech i sníží náklady. Zavedena byla také nová forma přeměny, vyčlenění, a umožněna realizace více přeměn souběžně. Rozšířeny byly možnosti pro nevydání osvědčení o zahraniční přeměně. Nové změny vítáme a věříme, že přinesou pozitivní efekty pro podnikatele. Stávající přeměny bude nutné dokončit podle dosavadního znění zákona.

Autoři: JUDr. Ing. Jan Vych a Mgr. Adam Sznapka

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...