Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Jak na prodej společnosti?

Prodej dlouho budované společnosti je náročný a zdlouhavý proces, který je však možné výrazně zjednodušit. Níže si povíme, jak na to.

KDY PRODAT, PŘÍPRAVY

Pro většinu našich klientů je dle jejich sdělení nejtěžší se rozhodnout, že svou dlouho budovanou společnost prodají. Určitě je ale na začátku dobré si vybrat vhodný okamžik, a to jak dle situace na trhu, tak dle situace ve společnosti samotné. Pokud je to možné, doporučujeme si na vhodný okamžik i počkat. Situaci na trhu až tak moc ovlivnit nelze, ale situaci ve společnosti ano. Určitě doporučujeme projít účetnictví a smlouvy s dodavateli, pronajímateli, závazky a pohledávky, zkontrolovat patenty a ochranné známky apod., abyste věděli vše o jejich stavu a vyřešili problémy, aby Vás pak při samotném prodeji nepřekvapilo nic, co by mohlo transakci ohrozit nebo snížit prodejní cenu. Současně už v této fázi doporučujeme obrátit se na odborníky – zejm. advokáty a daňové poradce.

JAK HLEDAT KUPUJÍCÍHO

Pokud ještě nemáte vybraného vhodného kupujícího, doporučujeme rozhodit sítě. Běžně lze využít služeb marketingu, oslovit přímé konkurenty nebo využít speciální M&A networkingové akce či specialisty, kteří se specializují přímo na hledání investičních příležitostí.

JAK OCHRÁNIT DŮVĚRNÉ INFORMACE

NDA neboli smlouva o mlčenlivosti (Non-Disclosure Agreement) slouží k zajištění, důvěrných informací. V případě prodeje společnosti je nutné sdělit potenciálním kupcům řadu citlivých informací a prostřednictvím NDA zajistíte, že nedojde k jejich zneužití. Toto doporučujeme nepodcenit, jelikož by se mohlo stát, že to nejcennější – know how apod., bude vyzrazeno a v krajním případě se Vaše společnost stane bezcennou.

DUE DILIGENCE

Due diligence je proces, při kterém se připraví kompletní analýza firmy, aby měl kupující přesný obrázek o kupované společnosti a mohl tak lépe vyhodnotit rizika a benefity plynoucí z transakce. Poskytnutí informací se prakticky provádí prostřednictvím data roomu (fyzický x virtuální).

Obvykle se provádí 3 druhy due diligence:
  1. finanční a daňové
  2. právní
  3. operativní (technické)
KUPNÍ SMLOUVA
Podle typu prodeje se volí i smlouvy:
  1. „SPA“ – share purchase agreement – smlouva o převodu akcií, resp. podílů,
  2. „APA“ – asset purchase agreement – smlouva o převodu jednotlivých aktiv, nebo třeba
  3. „EPA“ – enetrprise purchase agreement – smlouva o převodu (prodeji) závodu.

Výše uvedené smlouvy jsou ty nejčastější, ale můžeme se setkat i s jinými. Všechny smlouvy ale obvykle obsahují identifikaci stran a předmětu smlouvy, kupní cenu a platební podmínky, záruky a prohlášení a případně další podmínky.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Současně s kupní smlouvou je uzavírána také smlouva o úschově kupní ceny a podmínkách jejího vyplacení.

REALIZACE

Nyní už se jenom uvádí do praxe to, co je sjednáno ve smlouvách, tedy zejm. úhrada kupní ceny, převod společnosti, změny v obchodním rejstříku, předání podniku novému majiteli, oznámení změny vlastníka smluvním partnerům a bankám atd.

Závěr

Prodej společnosti je složitý a určitě doporučujeme obrátit se na odborníky. Sice Vás to bude něco stát, ale tato investice se Vám určitě vrátí!

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...