Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Korektní, či nekorektní?

Přiznám se, že nad některými výsledky tzv. „politické korektnosti“ jsem někdy trochu v rozpacích. Všichni bereme jako samozřejmé, že pohlaví, rasa nebo etnický původ v civilizované společnosti nesmí hrát roli při výběru jedince pro jakoukoliv funkci či pracovní pozici.

Asi je i akceptovatelné, že v tělesech, výborech či orgánech, kde dochází k všeobecně významným rozhodnutím je důležité, aby byly stanoveny kvóty pro zastoupení určitých skupin, aby mohly být přiměřeně hájeny zájmy určitých skupin či menšin.

To, aby byly hájeny i jejich zájmy je jistě v zájmu všech i celého systému

Diskriminační kritéria

Přesto všechno se stále stává, že například ženy na přesně stejné pracovní pozici mají nižší plat než muži přesto, že jsou stejně schopné a kvalifikované. A na druhé straně dochází i k tomu, že v některých případech jsou při výběrových řízeních uplatňována pozitivně diskriminační kritéria, často bohužel i proto, aby výsledek vypadal pro veřejnost lépe a „korektněji“.

Jsou ale také případy, že určitá tělesa, výbory nebo skupiny jsou velmi nevyváženy ve prospěch menšin či hájených skupin, ačkoliv k tomu není důvod a o nevyváženosti se taktně nemluví

Setkal jsem se i s tím, že určitá pracovní skupina byla složena dlouhodobě jen z žen a zcela rezolutně odmítala vzít mezi sebe jakékoliv mužské odborníky přesto, že odborná tématika, kterou se zabývala s genderovou problematikou odborně nesouvisela (pokud nevezmeme v úvahu pohled, že vlastně vše je také genderová problematika).

Diskriminace

Pozitivní diskriminace je stále diskriminace. A stará moudrost říká, že lze jen obtížně dosáhnout dobré věci špatnými prostředky. Vyhánět čerta ďáblem se historicky dlouhodobě neosvědčilo. Navíc to oné dobré věci spíše škodí.

Takže se nakonec nacházíme v trochu zmatené situaci

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Při veřejných vystoupeních se řečníci obávají oslovit shromáždění tak, aby snad z oslovení nevyplývalo, že vnímá pohlaví (nebo gender?) diváků, kolega se obává pomoci kolegyni do kabátu, aby to nebylo vnímáno jako nevhodné chování nebo dokonce jako sexuální napadení. Mělo by být jedno, jestli herec určitého etnika hraje historickou postavu, která je etnicky odlišná, a přesto je vyřazován z archivů film, kde nalíčený bílý herec hraje černocha (nebo Afroameričana – chcete-li) a jiný (současný) film, kde černoška hraje bílou historickou osobu je nejen tolerován, ale aktivisticky veleben.

Závěr

Žil bych velmi rád ve světě, kde není nikdo ve vyšším zájmu diskriminován, a kde se s každým zachází podle jeho schopností a zásluh a kde se k sobě všichni chovají slušně. Svět, kde se důležité věci nepřekrucují a kde se z mezilidských vztahů nestává minové pole. Jenže dost dobře nevím, jak k tomuto stavu dospět a zda by to pak bylo dost politicky korektní.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE 
Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...