Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Jobova zvěst

Elektronické volby na sněmu České advokátní komory

Určitě se každý z Vás již setkal s tím, kdy někdo ve vaší přítomnosti zmínil „jobovku“ nebo „Jobovu zvěst“ jako synonymum nečekané špatné zprávy.  O významu tohoto termínu se nikdo nepře, je naopak všeobecně známý. Horší už to bude, pokud se osoby, která tento termín použije, zeptáte, zda ví, kdo to byl Job (nebo správněji Jób) a jak toto rčení vzniklo.

Nebudu čtenáře unavovat encyklopedickým heslem (ostatně většina, kdo si na internetu vyhledal heslo „Job“ našla nabídky zprostředkování zaměstnání), snad jen to, že se jedná o biblickou postavu, které je v Bibli věnována celá kniha (jedna ze 66 knih v Bibli obsažených) a že tato kniha je považována Židy za knihu mudroslovnou, (sapienciální), křesťany za knihu historickou. Nicméně můj soukromý výzkum, (kdo z uživatelů rčení „jobova zvěst“ ví, kdo to byl Jób), ukazuje, že devět z deseti dotázaných na tuto otázku nezná odpověď, a to ani přibližnou. Inu – biblické vzdělání většině z nás v české kotlině pohříchu chybí. Možná si čtenář klade otázku, proč jsem začal svou úvahu právě takto. Souvisí to s obecnou vášní nás Čechů se nahlas a bez potřebných znalostí vyjadřovat k čemukoliv, přičemž nedostatek znalostí potřebných ke skutečnému vyhodnocení problému toto puzení spíše zvyšuje. V poslední době jsem se s tím setkal zejména v souvislosti s řadou velmi pregnantně vyslovených názorů na elektronické hlasování na sněmu České advokátní komory, zejména na nejbližším připravovaném na podzim.

Jak je jednoduché zvolat – proč nezavedete elektronickou volbu, stejně jako to učinili advokáti v Mnichově (případně v Nigérii)? Odpověď je poměrně jednoduchá – aby mohly proběhnout volby do orgánů ČAK jinak než dosud, například distančně (elektronicky), je třeba změnit právní úpravu

Právní úpravu je třeba změnit nejen v oblasti stavovských předpisů (stálý volební řád ČAK), ale i v oblasti obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 85/1996, tedy zákona o advokacii. Tento zákon totiž v ustanovení § 42 odst. 1 označuje sněm za nejvyšší orgán Komory a v ust. § 43 písm. a) výslovně stanoví, že sněmu přísluší volit z advokátů přímou a tajnou volbou na dobu čtyř let členy a náhradníky představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Pro zavedení elektronických voleb je tedy třeba změny zákona. Tečka. Ti, kteří tak razantně navrhují řešení změny hlasování prostou změnou stálého volebního řádu ČAK, by si měli znalost citované právní úpravy doplnit. Setkal jsem se i s dalšími kreativními návrhy – jsme přece právní odborníci, tak vyložme zákon tak, že fakt, že se advokát připojí k příslušné aplikaci pro hlasování, se považuje za účastníka sněmu a vše je vyřešeno. Tedy – kreativitu jsem vždy považoval za pozitivní přístup, ale lidová tvořivost v oblasti výkladu zákona by v tomto případě mohla být skutečně zásadní komplikací a obávám se, že by volební výsledky získané takto bylo možno úspěšně napadnout soudní cestou. A situaci, kdy funkční období členů představenstva skončilo a nové představenstvo není platně zvoleno, by bylo záhodno se vyhnout. Nikdo soudný se samozřejmě změnám v organizaci a využití moderních technologií v advokátní praxi a ve fungování České advokátní komory bránit nebude. Nicméně – pokud se má trvale změnit způsob volby do orgánů ČAK, mělo by to být předmětem přece jen trochu širší diskuse a měl by o tom rozhodnout právě sněm.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Právě argument některých tvrdých zastánců elektronického hlasování – že totiž mlčící většina by chtěla hlasovat elektronicky ze smartphonu – hovoří proti nim. Nikdo totiž neví, co by chtěla mlčící většina, a to včetně těch, kteří za ni mluví

Právo účastnit se stavovského života a rozhodovat o sobě je právem každého advokáta a jde ruku v ruce s právem se této aktivity nezúčastnit. Já osobně věřím, že bude možné sněm uskutečnit v řádném nebo náhradním termínu na podzim 2021 v klasickém prezenčním formátu, byť možná za použití určitých ochranných opatření. Přes chaotické řízení celého procesu se – předpokládám – v té době již podaří proočkovat podstatnou část populace a pandemická opatření se snad uvolní.

Jde o názor autora, nikoli legalTV 
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...