Spojte se s námi

Co hledáte?

Styl

Čtyři nohy dobré

Shora uvedený slogan pochází z knihy George Orwella „Farma zvířat“.  Nevím, jak je znalost této knihy dnes rozšířena (jiné jeho dílo „1984“ je určitě známější). Nicméně si dobře pamatuji, že když jsem ji kdysi četl v dost ohmataném strojopisovém samizdatu, hltal jsem ji jedním dechem. A přitom se jedná v podstatě o bajku či alegorii totalitní společnosti.

Nebudu Vás unavovat převyprávěním děje, ale k uvedenému sloganu snad jen to, že se jednalo o nejjednodušší zkrácenou verzi 7 pravidel, kterými se farma, kde vzbouřená zvířata převzala vládu, měla řídit.

Tato zkrácená verze byla určena pro nejméně chápavá zvířata, reprezentovaná ovcemi

Skrytá kritika

V knize se nikde nehovoří o komunistech, nicméně čtenáři i kritici měli vždy tendenci v této bajce vidět skrytou kritiku stalinistického Sovětského svazu a komunistického systému vůbec.

Nicméně – totalitní režimy nejsou z principu jen ty, které se zaštiťují ideály hlásanými osobami jako Marx, Engels, Lenin, Mao nebo Kim Ir Sen, ale ty, které se chovají určitým způsobem

Ideologie (většinou s nějakým ušlechtilým, ale nepříliš zřetelným cílem) a jsou vždy jen barevné girlandy a lesklé pozlátko zakrývající podstatu

Právní systém

Nejsem filosof, sociolog ani politolog, jsem jen prostý rolník na úhoru aplikovaného práva. Proto si všímám, co totalita dělá s právem a právním systémem.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Je to vždy stejné – z počátku totalitní systém právo zdánlivě respektuje, pak ho postupně pozměňuje, pak právo ohýbá, jak to jen jde, a nakonec prostě nedodržuje ani vlastní zákony

No a–i když to někdy trvá zatraceně dlouho – vždycky to špatně končí.

Nemylme se, totalita se nemusí hlásit jen k rudé hvězdě, hákovému kříži nebo parádní vojenské uniformě. Může hlásat rasovou či genderovou či náboženskou nadřazenost, pošetilé socioekonomické teorie nebo agresivní ochranu a preferenci čehokoliv. Může mluvit jazyky andělskými a s planoucím zrakem o spravedlnosti a nespravedlnosti.

Závěr

Někdy je těžké poznat falešné proroky od těch pravých. A bylo to těžké i v dobách biblických V Matoušově evangeliu (7,16). K tomu možná najdeme návod „Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“  Pokud budeme za to hypotetické ovoce považovat to, jak se mocní tohoto světa chovají k právu a jeho uplatňování, možná nám to o nich prozradí dost.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE 
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...