Spojte se s námi

Co hledáte?

Styl

Čtyři nohy dobré

Shora uvedený slogan pochází z knihy George Orwella „Farma zvířat“.  Nevím, jak je znalost této knihy dnes rozšířena (jiné jeho dílo „1984“ je určitě známější). Nicméně si dobře pamatuji, že když jsem ji kdysi četl v dost ohmataném strojopisovém samizdatu, hltal jsem ji jedním dechem. A přitom se jedná v podstatě o bajku či alegorii totalitní společnosti.

Nebudu Vás unavovat převyprávěním děje, ale k uvedenému sloganu snad jen to, že se jednalo o nejjednodušší zkrácenou verzi 7 pravidel, kterými se farma, kde vzbouřená zvířata převzala vládu, měla řídit.

Tato zkrácená verze byla určena pro nejméně chápavá zvířata, reprezentovaná ovcemi

Skrytá kritika

V knize se nikde nehovoří o komunistech, nicméně čtenáři i kritici měli vždy tendenci v této bajce vidět skrytou kritiku stalinistického Sovětského svazu a komunistického systému vůbec.

Nicméně – totalitní režimy nejsou z principu jen ty, které se zaštiťují ideály hlásanými osobami jako Marx, Engels, Lenin, Mao nebo Kim Ir Sen, ale ty, které se chovají určitým způsobem

Ideologie (většinou s nějakým ušlechtilým, ale nepříliš zřetelným cílem) a jsou vždy jen barevné girlandy a lesklé pozlátko zakrývající podstatu

Právní systém

Nejsem filosof, sociolog ani politolog, jsem jen prostý rolník na úhoru aplikovaného práva. Proto si všímám, co totalita dělá s právem a právním systémem.

Je to vždy stejné – z počátku totalitní systém právo zdánlivě respektuje, pak ho postupně pozměňuje, pak právo ohýbá, jak to jen jde, a nakonec prostě nedodržuje ani vlastní zákony

No a–i když to někdy trvá zatraceně dlouho – vždycky to špatně končí.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Nemylme se, totalita se nemusí hlásit jen k rudé hvězdě, hákovému kříži nebo parádní vojenské uniformě. Může hlásat rasovou či genderovou či náboženskou nadřazenost, pošetilé socioekonomické teorie nebo agresivní ochranu a preferenci čehokoliv. Může mluvit jazyky andělskými a s planoucím zrakem o spravedlnosti a nespravedlnosti.

Závěr

Někdy je těžké poznat falešné proroky od těch pravých. A bylo to těžké i v dobách biblických V Matoušově evangeliu (7,16). K tomu možná najdeme návod „Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“  Pokud budeme za to hypotetické ovoce považovat to, jak se mocní tohoto světa chovají k právu a jeho uplatňování, možná nám to o nich prozradí dost.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE 

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...