Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Co je to ochranná známka a k čemu slouží?

V podnikání se ochranné známky používají k odlišení výrobků nebo služeb jednotlivých podnikatelských subjektů. Nejčastěji se jedná o názvy, texty, loga nebo slogany, na jejichž základě se podnikatelé navzájem odlišují a budují si svou obchodní značku.

Podnikatelům je díky patřičně zaregistrované ochranné známce poskytována účinná právní ochrana jejich obchodní značky.

Ochranná známka je zaregistrované označení pro konkrétní výrobky nebo služby a je nehmotným majetkem podnikatele. Ochrannou známkou mohou být například slova (vč. osobních jmen), barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo dokonce i zvuky, pokud jsou způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné a současně mohou být (zákonem požadovaným způsobem) vyjádřeny v rejstříku ochranných známek. Ochranná známka svým vlastníkům poskytuje výhradní právo na užívání daného označení v obchodním styku spolu s výrobky a službami, pro které byla zapsána.

Národní ochranné známky

Národní ochranné známky poskytující ochranu na území České republiky se zapisují do databáze ochranných známek, která je spravována Úřadem pro průmyslové vlastnictví.

Pro registraci do databáze ochranných známek je potřeba podat přihlášku ochranné známky.

V databázi si může kdokoliv ověřit, zda není určité označení pro konkrétní výrobky nebo služby již zaregistrováno, což je důležité především při posuzování zápisné způsobilosti určitého názvu, loga či sloganu jakožto ochranné známky. Je vždy vhodné důkladně promyslet a zvážit, zda namísto národní (české) ochranné známky není výhodnější si nechat zaregistrovat ochrannou známku Evropské unie (tzv. evropskou ochrannou známku), platnou pro území všech členských států Evropské unie, včetně České republiky. Podle platné evropské legislativy může být jako evropská ochranná známka zaregistrováno v podstatě totéž, co lze zaregistrovat jako národní (českou) ochrannou známku.

Registrace známky

Pro registraci do databáze ochranných známek je potřeba podat přihlášku ochranné známky a připojit k ní konkrétní znění nebo vyobrazení registrovaného označení. Přihlášku ochranné známky může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Přihláška k registraci národní ochranné známky se podává k českému Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) a přihláška k registraci evropské ochranné známky se podává k Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví (www.euipo.eu).

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Byznys

Jak přihlásit evropskou ochrannou známku

Pro přípravu a podání přihlášky je vhodné využít služeb odborníka (např. advokáta), který správně vyhodnotí i rizika související s registrací zvoleného označení a jeho zápisné způsobilosti. Ochrana v podobě české nebo evropské ochranné známky je v obou případech poskytována na dobu 10 let.

Závěr

Ochranná známka poskytuje svému vlastníkovi výlučné právo označovat konkrétní výrobky nebo služby označením (např. názvem nebo logem) zaregistrovaným v příslušné databázi ochranných známek. Nikdo jiný v takovém případě nesmí pro registrované výrobky nebo služby (např. kosmetické přípravky, oblečení či elektroniku) použít takové označení, které by bylo se zapsanou ochrannou známkou shodné nebo zaměnitelné. Ochranná známka je proto skvělým nástrojem ke zvýšení konkurenceschopnosti ve kterékoliv oblasti byznysu a podnikatel si díky ní může efektivně chránit svou obchodní značku. Pokud totiž dojde k narušení práv z ochranné známky, může se podnikatel relativně jednoduše a rychle domáhat soudní ochrany, a to např. ve formě uložení zákazu užívání shodného či zaměnitelného označení, uložení povinnosti nahradit vzniklou škodu atp.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...