Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Argumenty a pravda

Argument je základním stavebním kamenem jakéhokoliv právního vyjádření či podání. Musí být srozumitelný, jednoznačný a logicky vystavěný. Je rovněž prezentován jako jediné logické vysvětlení skutkového děje nebo jako jeho legitimní alternativní vysvětlení.

Právní argument samozřejmě nemůže sám o sobě pravdu stvrdit či prokázat. To je úkolem dokazování a důkazní prostředky a způsob jejich provedení stanovuje poměrně přesně zákon. Nicméně pravdivost argumentu je samozřejmě důležitá. Čím pravdivěji působí, tím má v celkové konstrukci stanoviska větší význam.

Pravda a lež

Pravda má v jakémkoliv sporu nebo diskusi samozřejmě důležitou roli. Principem pravdy a lži se právní teorie zabývá od nepaměti. Nicméně spíše u svědků než u stran a jejich právních zástupců. Důkazy a svědecké výpovědi musí pravdu odhalovat co nejvíce, aby se platnost a legitimita argumentů prokázala.

Proto se zejména na svědky kladou poměrně vysoké nároky a jejich motivace mluvit pravdu byla v různých dobách zajišťována různě

Pohrůžkou trestu, zastrašením věčného zatracení, zařazením lži, resp. křivého svědectví jako jednoho z těžkých hříchů nebo složením přísahy. Znění této přísahy se sice různilo, ale jeho podstatou bylo téměř vždy, že svědek bude vypovídat „pravdu, celou pravdu a nic než pravdu“. Tato formulace souvisí s tím, jak je v právní teorii definována nepravda, nebo – chcete-li – lež.Lži se člověk může dopustit jednak ve formě suppresio veri (potlačováním pravdy) tak, že z pravdivých informací vybere jen vybraná fakta, která se mu hodí a ty, které se mu nehodí a které – prezentované ve vzájemné souvislosti a s úmyslným vynecháním některých faktů – mohou skutečnost interpretovat poněkud jinak. Druhá forma lži je pak suggestio falsi – tedy vědomé uvádění nepravdivých informací jako pravdivých s úmyslem vytvořit jiný, alternativní obraz skutečnosti. Není snad třeba zdůrazňovat, že ani jedna z uvedených forem není akceptovatelná (snad s výjimkou obhajoby ve věcech trestních, kde zákon dává obžalovanému právo hájit se tak, jak uzná za vhodné).

Volební diskuse

Argumentace v rámci právního řízení a argumentace v rámci neformální diskuse se samozřejmě liší.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

V rámci diskuse se neprovádí formalizované dokazování a žádná omezování ohledně pravdivosti argumentů se neuvádí

Přidáte-li k tomu fenomén doby postfaktické, kdy vlastně nezáleží na tom, jak věci opravdu jsou, ale jak navenek vypadají a fenomén sociálních sítí, kde většina „diskutujících“ ignoruje argumenty ostatních a vrtohlavě opakují svou mantru, (a to, pokud možno urážlivě a anonymně), octnete se v neurčitém oparu intelektuální nicoty a nesnášenlivosti, kde pravda a lež ztrácejí svou tvář a nikdo je nerozezná. Úplně zvláštním případem jsou však diskuse volební. U těch se setkáte s různými tezemi – například, že ve volební kampani je dovoleno vše, že účel světí prostředky a že dobro, které nadějný kandidát způsobí po svém zvolení, bohatě vyváží případné drobné fauly, kterých se cestou ke svému zvolení dopustí. Což je sice lež zcela zjevná, a navíc morálně značně pochybená, ale v psychice voliče se stejně nikdo nevyzná….

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...