Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

A co tedy s digitalizací justice?

Neexistuje politik, který by alespoň formálně nepodporoval digitalizaci justice. Problém je, že u obecných prohlášení to zpravidla končí. Nikdo se moc nepouští do konkrétních plánů, což budí podezření, že o tom mnoho nevědí a o tom, jak by se digitalizace justice měla řešit a v jakém časovém horizontu, raději moudře (či z opatrnosti) mlčí.

Tak například elektronický soudní spis.

Každý praktikující právník ví, jakou obrovskou úsporou času by byl elektronický spis vedený soudem, do něhož by účastník sporu a jeho právní zástupce měli dálkový přístup. Ti z nás, kteří ho měli – například u některých on-line platforem pro řešení sporů – vědí, jaký obrovský komfort pro účastníka nebo jeho právního zástupce to znamená. Nicméně to otvírá i další otázky.

Existuje například názor, že pokud je jednání soudu veřejné, měl by mít také do soudního sporu přístup každý, obzvlášť pokud bude on-line

Je to přece transparentní a přehledné a otevřené. A bude se digitalizace týkat jen nových spisů, nebo i těch, které jsou nyní vedené v papírové formě. A jak se bude digitalizovat směrem do minulosti? Jaký bude postup v případě poškození datových souborů nebo jejich náhlé nečitelnosti? Jak bude zajištěna kompatibilita a čitelnost datových souborů do budoucna? A kolik to bude stát?

Druhým obrovským prubířským kamenem je otázka on-line soudního řízení.

Technicky to jistě řešitelné je. Nicméně každý, kdo byl soudního či arbitrážního jednání přítomen prezenčně i distančně ví, že mezi distančním jednáním a prezenčním jednáním je přece jenom rozdíl. Mimika a řeč těla zprostředkovaná technickým přenosem nemůže zcela nahradit osobní přítomnost při jednání a o tom, že lze zcela zabránit tomu, aby předvolaný svědek nesledoval výpověď svědků, kteří vypovídají před ním, mám určité pochybnosti.

Určitě to však může být pohodlnější a u určitých typů řízení (například těch, které se odehrávají bez ústního jednání, osobních přednesů a výslechu svědků) se to jednoznačně nabízí

Třetí skupinu problémů tvoří problém identifikace a autentizace, která má dva zásadní aspekty.

Jeden znamená jasnou identifikaci oprávněné osoby například pro přístup do soudního spisu, a ten druhý znamená automatickou identifikaci osoby v určitém procesu (například softwarem který využívá metod biometrických metod) a který je obecně vnímána s mimořádnou obezřetností.  Nejen kvůli tomu, že takový proces se zdá být mimo lidskou kontrolu, ale také ze zcela prostého důvodu, že se nějak nehovoří o tom, kdo by byl za chybu, způsobenou při identifikaci takovým systémem odpovědný.

Že by se to vyřešilo prohlášením, že se jednalo o technickou závadu?

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Tzv. robotický soudce

A posledním – tentokrát opravdu kontroverzním – problémem je využití umělé inteligence v rozhodovacím procesu – tedy jakýsi robotický soudce. Ti, kteří prosazují zavedení rozhodování pomocí AI (tedy umělé inteligence), rádi používají argument, že zejména v zemích, kde je justice podfinancovaná a soudci tudíž více náchylní korupci, by zavedení robotického rozhodování – zejména u jednodušších agend – mohlo být vhodným protikorupčním opatřením, což je úvaha dosti naivní.Na druhé straně vždy bude záležet na tom, jak bude příslušný počítačový systém (který pro zjednodušení nazýváme „umělá inteligence“) naprogramován a jaké priority či premisy bude mít nastaveny pro své rozhodnutí.

I zde je ovšem otázka, kdo bude odpovědný za případné pochybení či vadné rozhodnutí. Opět technická závada?

Nelze se divit, že v rámci projednávání podkladů příslušné evropské legislativy (Artificial Intelligence Act) se vyskytla některá velmi vyhraněná stanoviska, zejména to, že žádnému člověku nesmí být v žádné fázi soudního rozhodování odepřen lidský soudce, a to bez ohledu na to, o jak jednoduché či bezvýznamné řízení se jedná. Proč? Marně mne napadá citát z Čapkovy povídky Poslední soud: „Protože člověk patří člověku.“

Jde o názor autora, nikoli legalTV
Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...