Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Vyplatí se registrace evropské ochranné známky?

Přihláška ochranné známky Evropské unie (EU) je velice přínosná a dostupná záležitost. Právní úpravu ochranných známek EU nalezneme v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“).

Co je to ochranná známka EU a jaké jsou její výhody?

Ochranná známka je dnes již téměř nepostradatelná. Princip ochranné známky spočívá v tom, že zajišťuje ochranu pro obchodní prvky jako např. slogany, loga či obchodní značky, které odlišují výrobky nebo služby určitého podnikatele od jeho konkurence. Ochranná známka EU na jednu stranu poskytuje podnikateli výlučné právo označovat určité druhy výrobků nebo služeb, pro které je zaregistrována (například elektroniku nebo oděvy), unikátním označením (například logem) podnikatele. Na druhou stranu zamezuje jiným subjektům pro stejné výrobky a služby používat označení, které by bylo s registrovanou ochrannou známkou zaměnitelné.

Byznys

Možnosti obrany vůči námitkám proti zápisu evropské ochranné známky (2. část)

Ochrannou známkou EU může být takřka jakékoli označení, včetně slov, číslic, grafických vyobrazení, barev, různých tvarů nebo zvuků, a to v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Nejčastěji se můžeme setkat s ochrannými známkami složenými buď ze slov, obrazových prvků (grafiky), nebo z kombinace těchto dvou. Ochranná známka EU umožňuje za jediný registrační poplatek získat ochranu na území všech členských států Evropské unie. Základní poplatek pokrývající jednu třídu výrobků a služeb Niceského třídění činí 850 EUR, poplatek za druhou třídu výrobků a služeb činí 50 EUR a poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb činí 150 EUR. Ochranná známka EU je platná po dobu 10 let, přičemž její platnost je možné obnovit, a to vždy na dalších 10 let.

Proces přihlášení ochranné známky EU

Přihláška ochranné známky EU se podává elektronicky (online) k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) s potřebnými přílohami. Proces registrace je členěn do tří částí, kterými jsou fáze průzkumu přihlašované ochranné známky, kdy dochází k přezkoumání formálních náležitostí přihlášky a jejího souladu s podmínkami Nařízení, dále fáze podání námitek proti zápisu ochranné známky a v závěru nastává samotný zápis ochranné známky do rejstříku. Pro zajištění registrace ochranné známky EU je nicméně vhodné využít služeb odborníka.

K zápisu ochranné známky EU stačí jediná přihláška.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Za předpokladu splnění stanovených podmínek je možné zápis ochranné známky provést i v tzv. „fast track“ režimu, což je zrychlený proces prvotní fáze průzkumu přihlašované ochranné známky. „Fast track“ je velmi praktický, jelikož registrační proces výrazně urychlí. V průměru je nicméně stále nutné počítat minimálně s šesti měsíční délkou registračního procesu. Před podáním přihlášky ochranné známky EU se v každém případě doporučuje nechat si vypracovat (např. advokátem) hloubkovou rešerši zaměnitelnosti zapsaných ochranných známek EU s registrovaným označením pro zvolené třídy výrobků a služeb tak, aby se předešlo pozdějším komplikacím při registraci nového označení.

Zápis ochranné známky EU skýtá celou řadu výhod. Kromě již zmíněného pokrytí celého území Evropské unie je třeba zdůraznit především skutečnost, že k zápisu ochranné známky EU stačí jediná přihláška. Jen pro srovnání, před příchodem ochranné známky EU bylo pro pokrytí celé EU nutné provést registraci ochranné známky v každém členském státě zvlášť a zaplatit za to příslušný poplatek. Nyní je proces nesrovnatelně jednodušší, rychlejší i levnější.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...