Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Možnosti obrany vůči námitkám proti zápisu evropské ochranné známky (2. část)

Čas na rozmyšlenou

Dvouměsíční lhůta, která je účastníkům poskytnuta v období mezi oznámením o přípustnosti námitek a zahájením sporného řízení, má pro účastníky důležitý význam. V této době je jim totiž umožněno, aby si vzali dostatek času „na rozmyšlenou“, o podaných námitkách a jejich smyslu popřemýšleli a pokusili se nejprve vzájemně dohodnout a nelézt smírné řešení celého sporu.

Výsledek sporného řízení o námitkách totiž nikdy nelze s jistotou předjímat, jakkoliv účastníci mohou být o svém úspěchu pevně přesvědčeni.

Dohoda na smírném řešení věci je tak jedinou jistotou, v níž účastníkům nehrozí žádné riziko náhrady nákladů sporného řízení (vč. nákladů protistrany), pokud by ve sporu nebyli úspěšní.

Především přihlašovatelé napadených označení by se v této fázi měli pokusit vlastníka starší ochranné známky přesvědčit o nalezení dohody na oboustranně přijatelném řešení situace.

Jedním z hlavních způsobů dosažení tohoto cíle může být i nabídka částečného zpětvzetí přihlašovaného označení v rozsahu tříd výrobků a služeb, u nichž existuje překryv se starší ochrannou známkou.

Ne vždy je však podobné řešení účinné (např. vzájemný překryv je natolik široký, že by přihláška ochranné známky poté již nedávala smysl), popř. k dohodě nedojde z jiných důvodů, a v takovém případě věc dospěje do sporné části námitkového řízení.

Sporné řízení o námitkách

V rámci sporného řízení je nejprve vlastník starší ochranné známky povinen vypracovat a předložit svou argumentaci o tom, že přihlašované označení zasahuje do práv k jeho zapsané starší ochranné známce a nemělo by tak dojít k jeho zápisu do rejstříku ochranných známek. Svou argumentaci musí namítající podpořit potřebnými důkazy, přičemž v dalším kroku je řada na přihlašovateli napadeného označení, aby na svou obranu uvedl pádné protiargumenty, jejichž cílem bude zápis přihlašovaného označení ubránit a přesvědčit Úřad o jeho způsobilosti k zápisu do rejstříku ochranných známek.

Tato fáze námitkového řízení je v rámci obranného procesu přihlašovatele vůči podaným námitkám klíčová, jelikož v ní přihlašovatel předkládá Úřadu svou argumentaci, jejímž prostřednictvím může Úřad přesvědčit o tom, že přihlašované označení není se starší ochrannou známkou zaměnitelné.

Argumentace přihlašovatele bývá zpravidla postavena na (ne)zaměnitelnosti výrobků a služeb, pro které je napadené označení přihlašováno, a mělo by zde dojít k důkladnému vizuálnímu, fonetickému a významovému srovnání se starší ochrannou známkou. Přihlašovatel může argumentovat rozdílnými dominantními prvky přihlašovaného označení a starší ochranné známky (např. výrazně odlišnými grafickými prvky, slovy či slovními spojeními, písmeny, barvami atp.), významovými rozdíly obou označení nebo odlišnostmi ve fonetice a výslovnosti, jež jsou schopné obě označení ve vztahu k veřejnosti patřičně rozlišit.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

To vše samozřejmě přichází v úvahu za předpokladu, že se účastníci nedohodnou a neurovnají spor smírnou cestou, což je možné i v průběhu sporného řízení.

Pokud k tomu ani v této fázi námitkového řízení nedojde, vydá Úřad na základě předložené argumentace obou účastníků rozhodnutí ve věci. Námitkové řízení musí být vedeno v některém z pěti jazyků Úřadu tak, aby Úřad byl schopen dle argumentace účastníků spor řádně vyhodnotit a ve věci rozhodnout – těmito jazyky jsou angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština.

Závěr

Proti rozhodnutí o námitkách, vydaném Úřadem ve sporné části námitkového řízení, má strana, která je tímto rozhodnutím nepříznivě dotčena, právo se odvolat.

Odvolání se podává písemně u Úřadu do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí ve věci a za jeho podání je třeba zaplatit poplatek ve výši 720 EUR.

Možnosti obrany vůči námitkám proti zápisu ochranné známky EU tedy určitě existují a jsou i relativně široké, je pouze otázkou, do jaké míry je účastníci efektivně využijí.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...