Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Jak na vymáhání pohledávek, když dlužníci neplatí

Vymáhání pohledávek nemusí být tak složité a nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. V podnikatelských vztazích často dochází k situacím, kdy obchodní partner nezaplatí za poskytnuté plnění a je nutné situaci řešit soudní cestou. Lze takovýmto situacím efektivně předcházet a jak se na ně co nejlépe připravit?

Předžalobní výzva

Jako první krok k úspěšnému vymožení pohledávky po splatnosti je zaslání tzv. předžalobní výzvy. Předžalobní výzva musí splňovat náležitosti stanovené zákonem tak, aby Vám soud v případě soudního řízení přiznal náklady právního zastoupení. Předžalobní výzva by měla v ideálním případě být odeslána advokátem tak, aby způsobila očekávaný následek, kterým je důrazné upozornění dlužníka na to, že s vymožením Vaší pohledávky to myslíte vážně a že jste připraveni jít i k soudu.

Podání žaloby

Pokud ani předžalobní výzva nepomůže, nezbývá než se s vymožením pohledávky obrátit na soud. Pokud máte dostatek podkladů (důkazů) k tomu, aby soud na jejich základě byl schopen ve věci rozhodnout (zpravidla postačuje podepsaná smlouva s dlužníkem či potvrzená faktura na dodání určitého zboží nebo služby), je nejrychlejším způsobem podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Ten se podává na standardizovaném formuláři a soudu se posílá elektronicky. Jeho příprava bývá relativně rychlá, a pokud k vydání elektronického platebního rozkazu dojde a dlužník proti němu nepodá odpor, stane se z něj pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, které lze následně vymáhat prostřednictvím exekuce.

Zahájení exekuce

Když proběhne celé soudní řízení, které může trvat několik týdnů, ale i několik měsíců, dojde k vydání rozhodnutí ve věci. Pokud je soudem rozhodnuto ve Váš prospěch a rozhodnutí se stane pravomocným, máte v ten okamžik k dispozici exekuční titul, na základě, kterého můžete začít vymáhat svůj dluh prostřednictvím exekutora. Dobrou zprávou pro věřitele je, že v případě vydání soudního rozhodnutí ve Váš prospěch se opět zvyšuje pravděpodobnost, že Vám solventní dlužník svůj dluh uhradí dobrovolně. Pokud Vám ovšem ani v této fázi dlužník svůj dluh neuhradí, je třeba podat návrh na nařízení exekuce u Vámi zvoleného exekutora. Tento návrh Vám opět nejlépe připraví advokát, přičemž následně Vám exekutor dluh od dlužníka vymůže např. postižením mzdy, obstavením bankovních účtů či prodejem movitých nebo v krajním případě i nemovitých věcí.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Závěr

Přesto, že vymáhání dluhů není nikterak složitá disciplína, při využití odborníka se výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Nepodceňovat je třeba především předžalobní výzvu, která v celém procesu hraje klíčovou roli a mnohdy pomůže věc vyřešit ještě před tím, než se dostane k soudu.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...