Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Efektivní prevence proti dlužníkům (1. díl)

V podnikatelských vztazích často dochází k situacím, kdy obchodní partner nebo klient nezaplatí za poskytnuté plnění a je nutné situaci řešit soudní cestou. Lze takovýmto situacím účinně předcházet a jak se na ně co nejlépe připravit?Pojďme se na tuto problematiku podívat z pohledu potenciálního věřitele a postupně si projít celý postup vymáhání pohledávek tak, jak by měl správně vypadat, abyste své peníze co nejdříve získali zpět.

Prevence proti dlužníkům

Účinnou prevencí proti dlužníkům je vždy dostatečně pádný a průkazný právní titul, na kterým se pohledávka zakládá. Ať už se jedná o smlouvu kupní, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, úvěrovou smlouvu, přepravní smlouvu atp., pro efektivní vymáhání pohledávek je vždy důležité mít tento právní titul k dispozici v písemné podobě tak, aby bylo poskytnutí určitého plnění, ne němž se pohledávka zakládá, zpětně prokazatelné.

V dnešní době už není nutné, aby takovýto právní titul měl listinnou podobu. V praxi bude mnohdy dostačující, když se bude jednat o elektronicky podepsaný dokument

V tomto směru je pouze třeba si dát pozor na to, aby elektronický podpis měl potřebné zákonem stanovené náležitosti – pokud se však bude jednat o klasický uznávaný či kvalifikovaný elektronický podpis s platným certifikátem, není třeba se čeho obávat.Písemný podklad pro případné vymožení pohledávky, který ve většině případů bude mít podobu určité smlouvy, dohody nebo třeba uznání dluhu, je pro potenciální dlužníky vždy značně odrazující a už samotné vědomí o existenci prokazatelného právního titulu řadu dlužníků lépe přiměje k dobrovolnému splnění dluhu.

Proto je jako prevence důležité vždy zachovávat písemnou formu smluvních ujednání, a nikoliv ústní. Další vhodnou formou prevence je předchozí prověrka klienta či obchodního partnera, jakožto potenciálního dlužníka

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Ještě před tím, než s dotyčným vstoupíte do obchodního vztahu, stojí určitě za to si jej nejprve prověřit v příslušných veřejných rejstřících za účelem zjištění, zda se náhodou nenachází v exekuci či insolvenci. Pokud by tomu totiž tak bylo, je to první varovný signál k tomu, abyste se obchodním aktivitám s daným subjektem raději vyhnuli velkým obloukem…Pokračování příště.

Autor: Matěj Grödl

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...