Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Úspora vody v podnicích

„Vysoká inflace má vliv i na cenu vody“, „Cena vody stoupá do výšin“ – podobné nadpisy článků se v současné době vyskytují stále častěji a s přicházejícím zvýšením cen energií je to velice nepříjemná zpráva, a to jak pro obyčejné lidi, tak podnikatele. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na tuto situaci reaguje vyhlášením výzvy na základě tzv. evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Za účelem podpory snížení spotřeby vody v podnikatelské sféře, v rámci procesu zavádění principu oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu, přerozdělí přibližně jednu miliardu korun.

Využití podpory

Tato podpora ze strany státu se dá využít zejména na snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, recyklaci vody ve výrobních odvětvích či opětovné využívání znečištěné vody.

Konkrétně pak hovoříme např. o instalaci filtračních technologií, optimalizaci technologie chlazení, budování nebo modernizaci systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod nebo posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji

Výše příspěvku je až do 40 % způsobilých výdajů, avšak s tím, že na projekt je možné čerpat podporu nejvýše 25 milionů korun.

Podmínky

Velikostí podniku ani umístěním projektu (celá ČR včetně hlavního města Prahy) žadatele jakkoli nelimituje.

Podmínkou však je zejména bezdlužnost podniku a bezchybně zpracovaná žádost s přílohami, kterými jsou nejen rozvaha a výkaz zisku a ztráty, ale také např. vodní audit

Detailní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pod odkazem Národní plán obnovy.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Závěr

Termín podání žádosti je stanoven do 30. září 2022.

Před jejím podáním se ujistěte, že máte projekt dobře technicky připravený, od projektové dokumentace, až po všechny přílohy s tím spojené

Chyby nejsou tolerovány. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář.

Autor: Zdeněk Tomíček  

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...