Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Trestní stíhání advokátů

Česká advokátní komora přijala usnesení, kterým protestuje proti postupům policejních orgánů a státních zastupitelství, jimiž kriminalizují jednání advokátů spočívající v tom, že poskytují právní služby.

V konkrétním případě, na který usnesení upozorňuje, měla trestná činnost advokáta spočívat v tom, že poučil osobu předvolanou k podání vysvětlení, že není povinna vypovídat.

Represivní složky státu si trestní stíhání advokátů oblíbily. Dobře totiž vědí, že je svým postupem paralyzují a zbaví se tak nepříjemného protivníka

Advokáti většinou nejsou stíhání jako hlavní pachatelé, ale jako pomocníci svých klientů. Tyto případy jsou ale varovným signálem, že se systémem spravedlnosti není něco v pořádku.

Hlavní úlohou advokátů je právní pomoc klientům. Trestní stíhání advokátů za pomoc klientům ohrožuje elementární základy právního státu

Fakticky například znehodnocuje ochranu advokátního tajemství a možnost zvolit si svého obhájce. Pokud je advokát stíhán společně se svým klientem, nemůže ho samozřejmě v dané věci zastupovat před soudem. Prostřednictvím advokáta se také policie často snaží získat důvěrné informace týkající se klienta, a to povětšinou prohlídkou prostor advokátní kanceláře. Je totiž vysoce pravděpodobné, že klient bude mít u advokáta uloženy citlivé a důvěrné dokumenty, ke kterým by policie jinak legálně nemohla získat přístup. V advokátní kanceláři bývá také archivována důvěrná komunikace mezi klientem a advokátem. Pokud je taková komunikace zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, stává se právo na spravedlivý proces a právní ochranu iluzorní. Trestní stíhání advokáta za pomoc klientovi je zásadním útokem na demokratický právní systém. Z povahy věci vzniká i konflikt zájmů mezi klientem a jeho advokátem, protože tento konflikt je vztahu hlavního pachatele a pomocníka pachatele imanentní. V rámci své obrany tak musí advokát často zradit jednu z nejdůležitějších zásad své profese, a to loajalitu ke svému klientovi. Trestní stíhání advokáta je velmi účinným nástrojem zastrašení advokáta a jeho odstranění z případů, kde podle policie či státního zastupitelství komplikuje těmto orgánům činnost přílišnou obranou svého klienta. Advokacie spočívá zejména ve službě při nalézání a uplatnění práva, čímž advokáti přispívají ke spravedlnosti v celé společnosti.

Pokud budou advokáti ze systému spravedlnosti vytlačováni či zastrašováni, sníží se tím ochrana práv všech, a to i těch, kteří jsou současnému represivnímu tažení proti advokátům nakloněni

Advokát potřebuje k výkonu své profese oborné znalosti, respekt a prestiž. Pokud je trestně stíhán, respekt a prestiž ztrácí, a stává se z něj občan druhé kategorie.

Je tristní, že si závažnost celé situace neuvědomují média

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Některá z nich dokonce působí jako prodloužená ruka, popř. tiskový orgán represivních složek. Jako by ztratila své demokratické instinkty a neuvědomila si, že příště budou na řadě ona. Své by o tom mohli vyprávět novináři, kteří se odvážili práci státních zástupců a policistů kritizovat.

Trestat advokáty za výkon jejich profese bude v konečném důsledku škodlivé pro celou společnost, protože takový postih bývá většinou předzvěstí nástupu policejního státu

Je cenné, že si Česká advokátní komora toto nebezpečí uvědomuje.

Jde o názor autora, nikoli legalTV 
Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...