Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Státní zástupce, který se podílel na nezákonné šikaně nevinných lidí, by se neměl stát soudcem

Média přinesla zprávu, že se chce ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze Marek Bodlák stát soudcem, a prý se již připravuje návrh na jeho jmenování. Pokud se tak stane, nebude to pro správu české justice příliš lichotivá zpráva.

Nezákonné stíhání

Státní zástupce Marek Bodlák je totiž jednou z osob, která je odpovědná za nezákonné stíhání bývalé ministryně Vlasty Parkanové v kauze nákupu letounů CASA. Výsledek jeho práce tedy pocítíme my všichni na svých peněženkách, protože stát bude muset platit Vlastě Parkanové za nezákonné trestní stíhání milionové odškodnění.

A pociťuje ho určitě i Vlasta Parkanová, a to fatálním poškozením profesního i osobního života

Zprošťující rozsudky ve věci Vlasty Parkanové jsou přitom zcela jednoznačné. Uvádí se v nich například, že „nebylo shledáno žádné pochybení (Vlasty Parkanové), které by mohlo založit trestní odpovědnost. Nebyl zjištěn ani vznik škody, což rovněž musí vést k závěru ohledně nenaplnění jakékoli skutkové podstaty trestného činu“.

Kritizován byl i postup státního zastupitelství, který byl zcela přímočaře označen jak pochybení

Postupy

U postupů státních zástupců jsme se v posledních letech dočkali mnohého. Na veřejnost pronikla informace o zatajování nepohodlných důkazů policií a obžalobou v kauze trestního stíhání generála Vladimíra Halenky. Šikanózní a nezákonné několikaleté trestní stíhání zastupitelů obce Postoloprty nenechalo chladnou ani ministryni spravedlnosti.

Po žádné z těchto kauz nepřišel ani náznak dovození odpovědnosti, či sebereflexe

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Že si s těmi přešlapy neumí poradit struktura státního zastupitelství je vizitkou tohoto orgánu. Pokud se ale obdobné postupy přelejí i do justice, bude to mít tragické následky.

Jaký totiž musí být dobrý soudce?

Musí mít schopnost aplikovat právo a rozumět tomu, jak jeho rozhodnutí ovlivní osudy lidí stojící před soudem. Musí mít zdravý rozum, dodržovat pravidla profesní i obecně lidské etiky. Musí mít odvahu vydávat i rozsudky, které nebudou veřejností pozitivně přijímány. Musí mít pevný charakter.

Od soudců také očekáváme, že budou klidní, uměření, moudří a uvážliví

Takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Ale možná nejdůležitější vlastností dobrého soudce je to, že bude mít cit pro spravedlnost. Cit pro spravedlnost nespočívá ve znalosti práva a toho, co je legální a co je protiprávní. Je to chápání toho, co je správné a co je špatné. Chápání toho, co si lidé zaslouží, a toho, čím jsou povinováni druhým.Je notorietou, že právo a spravedlnost nejsou synonyma. Právo může být nespravedlivé, a i spravedlivé právo může být nespravedlivě aplikováno. Je na soudci, aby tyto diskrepance odstraňoval a zabraňoval jim.

Závěr

Je však otázkou, zda osoba, která se podílela na téměř desetiletém nezákonném trestním stíhání a šikaně zcela nevinné osoby, může takový cit pro spravedlnost mít, nebo alespoň tušit, o co se vůbec jedná.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...