Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Advokátní tajemství

Nedávné volby do Poslanecké sněmovny vzbuzují otázku, co přinesou advokacii. Vodítkem by mohly být volební programy stran, které zřejmě sestaví vládní koalici. Volební program koalice SPOLU je spíše obecnější a obsahuje osvědčené, ale nikdy nerealizované taháky jako zpřehlednění právního řádu či moderní procesní kodexy.

Volební program Starostů a nezávislých je také spíše obecný, i když osahuje kontroverzní plán teritoriality exekutorů a poněkud záhadnou větu o zjednodušení soudní soustavy.Naproti tomu volební program Pirátů je v oblasti práva překvapivě konkrétní. Tvoří ho například poněkud zmatená zmínka nutnosti zjednodušit čtyř úrovňovou soudní soustavu, ale i věty, ze kterých skutečně mrazí.Piráti chtějí zajistit funkční podmínky pro policejní prohlídky v advokátních kancelářích.

Obávám se, že tím nemají namysli zastavení jejich zneužívání. Žádnou pochybnost už nevzbuzuje jejich záměr zavést povinnost odůvodnit odmítnutí poskytnout listiny ze strany České advokátní komory

Není pochyb, že se jedná o úmysl posílit represivní složky a oslabit práva občanů. Policie a státní zastupitelství bude moci i nadále „pytlovat“ a zabavovat listiny s vágním poukazem na to, že se jedná o další, tedy nikterak nespecifikované důkazy důležité pro trestní řízení, zatímco ČAK bude muset u každé listiny zdůvodňovat, proč obsahuje důvěrné klientské informace, čímž se jejich důvěrnost degraduje.Piráti se chystají otevřít Pandořinu skříňku, na jejímž dně nebude nic hezkého. Chystají se zaútočit na jeden ze základních konstruktů našeho právního systému, a to nedotknutelnost advokátního tajemství.

Advokátní tajemství má zajistit garantovanou svobodu klientů svěřit advokátům všechny důvěrné informace v jejich právních záležitostech a zároveň garantovanou jistotu, že jsou tyto informace chráněny před zveřejněním orgánům veřejné správy

To umožňuje klientovi mluvit s advokátem otevřeně a upřímně.Advokátní tajemství má chránit komunikaci mezi advokátem a klientem, která byla učiněna za účelem získání profesionální právní pomoci, stejně jako lékařské tajemství chrání pacienta před zveřejněním informací o jeho zdravotním stavu při získávání profesionální lékařské pomoci.

Advokátní tajemství je nezbytná součást ústavně zakotvené zásady spravedlivého řízení a práva na obhajobu a právní pomoc

Součástí spravedlivého procesu totiž musí být právo na poradu s advokátem bez obavy, že tyto informace budou získány policií či státním zastupitelstvím. Bez advokátního tajemství nemůže být spravedlnosti.Průlom do advokátního tajemství rovněž dále posiluje informační asymetrii mezi obviněným či obžalovaným a orgány činnými v trestním řízení. Tato informační asymetrie je pak v rozporu s kontradiktorností trestního procesu, na které tento proces spočívá.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Zatímco policie a státní zastupitelství své informace, taktiku a strategii tají, klient je zbaven možnosti důvěrně diskutovat o svých právních problémech se svým advokátem

Závěr

Neexistuje totiž žádný rozdíl mezi důvěrnými informacemi, které klient sdělil advokátovi před sdělením obvinění a informacemi, které mu sdělil v průběhu trestního řízení. V budoucnu se tak můžeme dočkat toho, že budou prováděny odposlechy advokáta z jeho porad s klientem před výslechem či posledním slovem klienta, neboť přeci nelze akceptovat, aby odhalování trestné činnosti bylo znemožněno jen ochranou advokátního tajemství.

A jak jinak odhalovat trestnou činnost než zjistit, o čem se vede konverzace mezi advokátem a jeho klientem před jeho výpovědí?

Konečnou fází pak bude zřejmě povinnost advokáta svědčit před soudem proti svému klientovi.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...