Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Milost

V uplynulých měsících došlo ke dvěma výrazným počinům výkonné moci do světa spravedlnosti a práva. Prvním z nich bylo podání obžaloby na bývalého premiéra Andreje Babiše v tzv. kauze Čapí hnízdo. Druhým byla milost udělená prezidentem řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi, kterému soud pravomocně uložil trest ve výši tří roků odnětí svobody kvůli zmanipulované veřejné zakázce.

Na první pohled by se mohlo zdát, že v kauze bývalého premiéra Andreje Babiše systém zafungoval správně. A státní zastupitelství se ztotožnilo se závěry policie, že se Andrej Babiš dopustil podvodného jednání, a že se nyní pokusí svůj názor prokázat před soudem.

Trestní stíhání

Postup státního zastupitelství v této kauze však budí značné rozpaky. Trestní stíhání Andreje Babiše bylo zahájeno v roce 2017. Celá kauza není skutkově příliš složitá. Až do ledna 2008 byla společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. otevřeně součástí holdingu AGROFERT.  Od ledna 2008 se AGROFERT oficiálně k vlastnictví Farmy Čapí hnízdo, a.s. nehlásí, i když byly její orgány stále obsazeny lidmi z AGROFERTu. V roce 2008 získala Farma Čapí hnízdo, a.s. dotaci ve výši 50 mil. Kč. Tu by jako člen koncernu AGROFERT získat nemohla.

Zároveň si vzala úvěr ve výši přibližně 400 mil. Kč, za který ručila společnost AGROFERT, a.s. Nemovitosti, které Farma Čapí hnízdo, a.s. postavila či zrekonstruovala, stojí na pozemcích společnosti ovládané Andrejem Babišem

V červnu 2014 se pak Farma Čapí hnízdo, a.s. opět otevřeně vrací do náruče koncernu AGROFERT.  A to tak, že fúzuje s dceřinou společností AGROFERTu, která spravuje nemovitosti skupiny.

Důkazy

V průběhu vyšetřování byly shromážděny i další důkazy. Například bylo z podkladů HSBC Bank zjištěno, že Farma Čapí hnízdo, a.s. je další společností ze skupiny Agrofert. A že se jedná o společnost, která je přímo vlastněna Andrejem Babišem.

Stejně tak získal dozorující státní zástupce důkazy, že expremiér Babiš jednal „vědomě účelově“, aby Farma Čapí hnízdo, a.s. na podporu dosáhla. K závěru, že se jednalo o dotační podvod dospěl i Evropský úřad pro boj proti podvodům

V roce 2019 bylo vyšetřování uzavřeno a nedá se tedy říct, že by trvalo nějakou nepřiměřenou dobu. Státní zástupce však v rozporu s návrhem policie trestní stíhání Andreje Babiše zastavil.

Zastavení trestního stíhání bylo mimořádné z několika ohledů

Nejen, že vyšetřování skutečně přineslo důkazy, které podezření z podvodného jednání odůvodňovaly, a že byl takový krok v kontextu rozhodovací praxe státního zastupitelství naprosto nebývalý. Nejvíce rozpaků však přinášela samotná textace usnesení o zastavení trestního stíhání.

Celé usnesení bylo totiž formulováno jako obžaloba, která přinášela a vrstvila na sebe další a další důkazy. Aby pak skončila naprosto nelogickým závěrem o zastavení trestního stíhání. Působilo to jako kdyby měl státní zástupce přichystánu obžalobu a na poslední chvíli dostal příkaz, aby ji předělal na zastavení trestního stíhání, pro což však již neměl ani čas, ani argumenty.

Objasnění věci

Verdikt Městského státního zastupitelství zvrátilo rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství a trestní stíhání se na konci roku 2019 opět rozběhlo. Od té doby se začalo trestní stíhání mimořádně vléct. A je otázka, zda všechny důkazy, které státní zastupitelství začalo po policii požadovat, skutečně přispěly k objasnění věci. Tento stav trval až do konce března tohoto roku, kdy stejný státní zástupce, který v roce 2019 trestní stíhání zastavil, podal na Andreje Babiše obžalobu.

Dá se předpokládat, že její text se od usnesení o zastavení stíhání příliš neliší

Celá kauza tak vzbuzuje dojem, že po dobu, kdy byl Andrej Babiš členem vládní garnitury, držel nad ním někdo ochrannou ruku, aby se jeho kauza nedostala před soud. Jakmile se jeho politické postavení oslabilo, ochranná ruka chránit přestala.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Postup státních zástupců

U postupů státních zástupců jsme se v posledních letech dočkali mnohého. Na veřejnost pronikla informace o zatajování nepohodlných důkazů policií a obžalobou v kauze trestního stíhání generála Vladimíra Halenky.

Šikanózní a nezákonné několikaleté trestní stíhání zastupitelů obce Postoloprty je také dostatečně známé

Své by o nezákonných postupech státních zástupců mohla vyprávět i bývala ministryně Vlasta Parkanová. A to jsou zřejmě pouze ty případy, které kvůli svým aktérům lákají pozornost médií.Po žádné z těchto kauz nepřišel ani náznak dovození odpovědnosti, či sebereflexe. Existuje tak silné podezření, že představitelé státu vykonávají státní moc za účelem ochrany zájmů svých a zájmů spřízněných osob. A že státní struktury fungují zejména ku prospěchu vládních činitelů nebo činitele a osob pod jejich ochranou.Organizovaná nelegální činnost by tak byla prováděna prostřednictvím výkonu legalizované veřejné autority státní moci.

Pokud nechce zůstat ministr Pavel Blažek pouze u slov, musí začít problém státního zastupitelství neprodleně řešit

Personální výměna na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci je doufejme jedním z takových řešení.Z jiného soudku je udělení milosti řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi. Tuto milost odůvodnil prezident Zeman tak, že dospěl k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale to, kde odsouzený pracuje.

Je však něco takového vůbec možné? A není to vyjádření nedůvěry českému soudnímu systému?

Závěr

Odpovědí je, že něco takového samozřejmě možné je. A že ani závěry soudů nemusíme všichni přijímat zcela nekriticky.

Milost má navíc zmírňovat tvrdost zákona. Je aktem milosrdenství a výzvou ke smířlivosti. Milostí se dává omilostněnému nová naděje a příležitost. Přesto však nelze prezidentovi Zemanovi v jeho argumentaci o důvodech milosti věřit

Udělil ji totiž bez toho, aniž by znal odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu. A proto o skutečných důvodech uložení trestu nemůže vědět téměř nic. Jediným důvodem tak je krytí trestné činnosti kumpána členů prezidentova dvora.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...