Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Sberbank – co víme, co nevíme a co uděláme

Kauza padlé banky ve veřejném prostoru rezonuje již delší dobu. Některé věci jsou dnes jasné, některé jsou zatím ve hvězdách. A je třeba se rozhodnout, co dělat dál.

Co již víme

Víme, že Sberbank CZ je od 26. 8. 2022 v konkursu. Banka přešla z režimu předchozí likvidace do režimu insolvence. Z likvidátorky se stala insolvenční správkyně a byl jmenován prozatímní věřitelský výbor. Víme, že schůze věřitelů, která svým hlasováním ovlivní další vývoj, je naplánována na 6. 10. 2022 u Městského soudu v Praze.

Soud již předem dává najevo, že počítá s možnou velkou účastí věřitelů. Obdobně jsme to zažili v kauza Arca Investments, která je však ve všech parametrech o řád menší

Víme, že Sberbank CZ měla k 30. 6. 2022 závazky v souhrnu ve výši 61.762.000.000,- Kč vůči desítkám tisíc věřitelů.

Známe jmenný seznam věřitelů zveřejněný insolvenční správkyní, avšak neznáme výši jednotlivých pohledávek

Víme, že největším věřitelem je Garanční systém finančního trhu, který má při uspokojení své pohledávky přednost. Nejhodnotnějším aktivem banky je úvěrové portfolio, které má mít přibližnou účetní hodnotu více než 51.000.000.000,- Kč. Víme, že dostupné prostředky na účtech banky a její hotovost činily v srpnu 2022 více než 15.000.000.000,- Kč. Víme, že pohledávky věřitelů vůči Sberbank CZ vyplývající z účetnictví se považují za automaticky přihlášené okamžikem prohlášení konkursu.

Také víme, že pokud pohledávka nevyplývá z účetnictví Sberbank CZ, musí věřitel podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, aby pohledávka mohla být v tomto řízení uspokojena

Co zatím nevíme

Nevíme, o kolik se v mezičase zvýšila celková částka závazků banky. Nicméně je jasné, že k nim přirůstalo příslušenství zejména v podobě úroků z prodlení. Zákonné úroky z prodlení jsou v inflační době enormně vysoké.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Nevíme kdy, jakým způsobem a za kolik se podaří prodat majetek banky a jaké s tím budou spojeny transakční náklady

Teprve až budou tyto proměnné známé, bude možné udělat zúčtování a říct, jak velkou část svých peněz dostanou jednotlivé skupiny věřitelů zpět. Úplné uspokojení všech je dnes již nepravděpodobné.

Co uděláme

Věřitel, který od insolvenční správkyně neví, jaká výše jeho pohledávky vyplývá z účetnictví banky nebo který s takovou výší pohledávky nesouhlasí, by měl být aktivní a svou pohledávku přihlásit. V účetnictví patrně nebude evidováno veškeré příslušenství pohledávek.

V insolvenci, kde vystupuje několik desítek tisíc věřitelů je vhodné vytvořit silné věřitelské skupiny, které budou hájit zájmy svých členů

Za tímto účelem je dobré se spojit, protože v jednotě je síla. V průběhu srpna se už přihlásilo 161 věřitelů přesto, že jejich pohledávky jsou zajisté alespoň částečně evidovány v účetnictví banky. Tito věřitelé ani tak nechtějí nic ponechat náhodě a stejně postupujeme i my se skupinou našich klientů.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...