Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Pád a likvidace Sberbank

V poslední době se na nás obrací klienti Sberbank CZ a ptají se na možné scénáře vývoje a na adekvátní postupy. Pokusím se tedy shrnout základní fakta a naznačit možný další vývoj.

Kolaps banky

Dne 26. 2. 2022 oznámila Sberbank CZ, že díky zhoršující se situaci byla nucena své pobočky z bezpečnostních důvodů uzavřít.

ČNB následně zahájila správní řízení o odnětí bankovní licence

Následně započala výplata vkladů z prostředků Garančního systému finančního trhu. Nakonec ČNB odebrala Sberbank CZ bankovní licenci a soud rozhodl o likvidaci a jmenování likvidátorky.

Likvidace

Účelem likvidace je vypořádání majetku banky (likvidační podstata), vyrovnání dluhů věřitelů a naložení s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek).

Likvidátorka už stanovila lhůtu pro přihlášení pohledávek do likvidace nejpozději do 9. 9. 2022. Pro podobu přihlášky do likvidace není stanoven žádný vzor

Doporučuji, aby přihláška obsahovala všechny obvyklé náležitosti procesního podání a dále vylíčení všech skutkových a právních okolností vzniku a existence pohledávky, výši jistiny a příslušenství, jakož i právní důvod jejího vzniku. Doporučuji také připojit veškeré listiny, které se vznikem a existencí pohledávky souvisejí.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Další vývoj

Zásadní bude ocenění majetku likvidátorkou a vyhodnocení stavu úpadku. Pokud by byl úpadek indikován, mělo by být zahájeno insolvenční řízení.

V něm platí pro věřitele některé úlevy ohledně přihlašování pohledávek, což ovšem neplatí pro aktuální likvidaci

Každý věřitel, jehož vklad nebyl plně nahrazen z prostředků GSFT, by pro dodržení péče řádného hospodáře, pokud na něj takový režim dopadá, měl učinit příslušné kroky pro přihlášení své pohledávky do likvidace a následně v jejím rámci uplatňovat svá práva. Bude zajisté vhodné i vytváření bloků věřitelů pro kolektivní ochranu jejich zájmů.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...