Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Reorganizace jako šance pro ohrožené firmy

Českou ekonomiku čekají těžké časy. Státní kasa je prázdná, energetická krize ohrožuje pozici českých exportérů, na obzoru je stagflace.

Dá se očekávat vlna firemních bankrotů.

Některé firmy budou do insolvence vstupovat v lepší kondici, než bývalo zvykem

Nebude se jednat o firmy dlouhodobě špatně řízené, ale o ty, které postihly dopady vyšší moci na trhu (covid, válka). Někdy půjde jen o krizi likvidity řešitelnou externí pomocí.

Investoři budou ochotni v inflační době investovat i s vyšším rizikem s výhledem na zajímavou rentabilitu

Povinnost podat insolvenční návrh

Podání insolvenčního návrhu na firmu v úpadku je podle českého práva povinností statutára. Řešením je buď likvidační konkurs nebo sanační reorganizace. Ti, kteří chtějí pouze splnit základní povinnost, mohou nechat volný průběh konkursu znamenajícímu ukončení provozu, minimalizaci ztrát věřitelů a likvidaci aktiv. Statutáři se ale nemusí vyhnout všem potenciálním sankcím, jako např. náhradě škody za porušení řádné péče, vrácení plnění či dokonce nové žalobě na doplnění pasiv (drastická hrozba zaplacení rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku firmy).

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Reorganizace je šancí pro investory i pro vlastníky firem

Šancí na mnohem lepší řešení může být reorganizace. Podmínkou je schopnost udržet provoz podniku a vůle aktivně se pokusit o záchranu, nikoliv pouze pasivní exit z trhu. Vlastníkovi se nabízí možnost uspokojit (částečně) pohledávky věřitelů jeho firmy a přitom nemusí dojít k ukončení provozu podniku, který dlouho budoval.

Ochrana před sankcemi je v reorganizaci mnohem silnější

Žaloba na doplnění pasiv přichází v úvahu pouze při konkursu a není možná při reorganizaci (motivace k sanačnímu řešení). Z pohledu vlastníka může reorganizace znamenat i zachování vlastnictví firmy do budoucna, pouze doplněné kapitálovým vstupem investora. Takové řešení by v konkursu bylo samozřejmě nemyslitelné. S přípravou reorganizace je však třeba začít včas.

Autor: Adam Sigmund  
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...