Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Nový systém včasného varování pomůže firmám v potížích

Co to jsou nástroje včasného varování, které přináší nový zákon o preventivní restrukturalizaci? Pomohou firmám odvrátit insolvenci? Dokáže je využít management menších a středních podniků?

“Nový systém varování pomáhá podnikům řešit potíže. Chrání také management a vlastníky firem před vznikem osobní odpovědnosti,“ říká Michal Žižlavský, odborník na restrukturalizace podniků. “Systém vysílá signály, které orientují odpovědné osoby v tom, jaká pravidla pro ně platí. A to je mimořádně důležité pro volbu správných řešení.”

Webová aplikace dokládá řádnou péči

“Nástroje včasného varování mají podobu aplikace, dostupné na webu ministerstva spravedlnosti,” říká Michal Kuděj, člen týmu Vysoké školy ekonomické, který pomáhal systém vyvíjet. “Připravili jsme jednoduché řešení, se kterým mohou pracovat malé a střední podniky,” pokračuje a dodává: Firma může načíst potřebná data přímo ze souboru, který odesílá finančnímu úřadu. Když nemá firma výkazy v potřebném rozsahu, vyplňuje údaje ručně, což ale není nic těžkého.

“Vedení podniků, které aplikaci využívají, může archivovat výsledky s elektronickým podpisem ministerstva,” pokračuje Kuděj. “Pokud někdy v budoucnu dojde na diskusi o řádné péči, má v rukou důkazy o průběžném vyhodnocování stavu firmy.”

Pět způsobů, jak řešit potíže firmy

To, že systém vyšle varovný signál, ještě neznamená, že je podnik v úpadku. “Odpovědné osoby by ale měly přistoupit k právní a ekonomické prověrce. Teprve její výsledek jim řekne, v jakém právním rámci se pohybují, a jaká pravidla pro ně platí. Když si to vyhodnotí špatně, může to pro ně mít negativní dopady.

S ohledem na častý faktor interní provozní slepoty je lepší, když prověrku provádí externí odborníci. Ti vidí situaci zvenčí, nezaujatě, a pokud mají dostatečné zkušenosti, pak také prakticky. Z právní a ekonomické prověrky zpravidla vyplyne jeden z pěti způsobů, jak mohou odpovědné osoby situaci řešit,” říká Michal Žižlavský. Patří mezi ně:

  1. neformální restrukturalizace
  2. preventivní restrukturalizace
  3. soudní reorganizace
  4. sanační konkurs, anebo
  5. likvidační konkurs

“První tři řešení neohrožují provoz závodu ani existenci firmy. Sanační konkurs znamená alespoň záchranu závodu, ovšem s jiným vlastníkem. Poslední řešení, likvidační konkurs, představuje černý scénář. Na jeho konci firma zaniká. Manažeři a vlastníci mohou odpovídat za dluhy korporace.” dodává Žižlavský.

Výhody preventivní restrukturalizace

V čem se vlastně liší neformální a preventivní restrukturalizace? Rozdíly popisuje Adam Sigmund, advokát se zvláštním oprávněním k výkonu funkce restrukturalizačního správce: Neformální restrukturalizace nemá pevný rámec a nedává žádné jistoty. “Když chcete neformálně restrukturalizovat svůj byznys, zejména chcete-li dosáhnout odkladu splatnosti nebo snížení objemu závazků, musíte se dohodnout se všemi věřiteli. A dosáhnout v praxi dohody všech je obtížné,” říká Sigmund. “Když se to nepovede, hrozí vám navíc osobní odpovědnost. Preventivní restrukturalizace má jasně daný rámec. Když dodržíte předepsaný postup, máte rizika pod kontrolou.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Preventivní restrukturalizace také na rozdíl od neformální restrukturalizace umožňuje takzvaný cram-down. Když management podniku připraví férové řešení, které neakceptují všichni věřitelé, může toto řešení s pomocí soudu vnutit nesouhlasící části věřitelů,” uzavírá Adam Sigmund.

Chcete vědět více? Poslechněte si celý rozhovor s experty na firemní restrukturalizace Michalem ŽižlavskýmMichalem Kudějem a Adamem Sigmundem.

Dozvíte se:
  • Jak funguje systém včasného varování – video obsahuje ukázku práce s aplikací
  • Proč je nutné rozlišovat neformální, hybridní a formální rámec řešení obtíží firmy
  • Jak vypadá pět různých řešení situace podniku a čím se od sebe liší – záznam obsahuje přehledné schéma
  • Jak probíhá proces preventivní restrukturalizace, znázorněný časovou osou
  • Doporučení pro manažery a vlastníky podniků
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...