Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Publicita advokáta

Každý advokát potřebuje publicitu, protože bez publicity by neměl klienty a jeho působení jakožto advokáta by postrádalo smyslu. Publicita je známost advokáta na veřejnosti a získává se povětšinou prostřednictvím médií. Z marketingového pohledu je publicita jedním z komponentů marketingu. Dalšími komponenty jsou například reklama nebo přímá nabídka advokátových služeb.

Publicita je výsledkem vztahu advokáta s veřejností, poskytování příznivých informací o advokátovi a jeho práci médiím.

Nejedná se pouze o tradiční média, ale i novější formy médií jako jsou blogy nebo podcasty

Média poskytují v takovém případě informace o advokátovi potenciálním klientům bez toho, aby advokát musel platit za poskytnutí prostoru v tisku či času ve vysílání rozhlasu nebo televize. Advokát se tím stává povědomý ve veřejnosti a získává větší kredibilitu.

Na druhou stranu platí, že poté, co je zpráva zveřejněna, ztrácí nad ní advokát kontrolu, a to v protikladu s tím, jak funguje například reklama

Existují dva typy advokátů. Jedni, kteří se s médii nebaví vůbec, a druzí, kteří naopak média vyhledávají. Není pravda, že vyjádření „bez komentáře“ je advokátovou nejlepší odpovědí pro média. Není žádný důvod odmítat říci něco dobrého o klientovi. Pokud protistrana o klientovi lže, je třeba říct pravdu.

Advokát by se ale neměl pro média vyjadřovat k věcem, o kterých vůbec nic neví

Zároveň nemusí být na překážku, že advokát nemá zcela detailní informace o kauze, neboť se to ani neočekává. Ve sledovaných případech mohou být média užitečným zdrojem informací. Advokát a jeho klient by se měli k médiím chovat přátelsky a férově, poskytnout jim všechny informace, jejichž povaha to připouští, a to i tehdy, pokud jim jsou média nepříznivě nakloněna. Nemá cenu s médii bojovat, protože je to boj, který se nedá vyhrát. Advokát ani klient by si před novináři nikdy neměli zakrývat tvář, protože toto gesto je vlastní pouze zločincům. Je také vhodné poskytnout médiím nějakou exklusivní informaci, protože to pak vytváří pocit důvěry mezi advokátem a novinářem. Advokát se snaží svojí propagací potenciální klientelu informovat, ovlivňovat a přesvědčovat. Účelem těchto sdělení je vzbudit pozornost a zájem klienta. Způsob, jakým lidé sdělení pochopí, záleží do značné míry na jejich osobní zkušenosti a charakteristice, jejich osobnosti, přístupu, předchozí zkušenosti, vnímání a v neposlední řadě také etických hodnotách. Publicita má značné výhody před dalšími marketingovými nástroji, jako například reklama, neboť je důvěryhodnější. Přestože má řadu výhod, její hlavní nevýhoda je to, že ji není možné na rozdíl od reklamy opakovat.

Nejlepší publicity se dosahuje informováním veřejnosti o dosavadní činnosti advokáta

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

To ovšem neznamená, že by advokát neměl být opatrný na to, co o svých případech a klientech říká mimo soudní síň. Publicita advokáta se získává zejména medializací jeho případů, tedy jeho práce. Z tohoto důvodu je jednou ze zásadních otázek práce advokáta, zda svoji práci se souhlasem klienta medializovat. Jakkoli je těžké zobecňovat, je spíše na místě odpovědět kladně. Nestojí však za to získávat medializací publicitu za každou cenu, tedy například za cenu snižování integrity justičního systému.

Pokud advokát získá pro případ publicitu od samotného začátku, přispívá k dynamickému cyklu, v němž soudní spor získává pozornost médií

Pokud je na soudní spor zaměřena pozornost médií od samého začátku, bude pro advokáta snazší udržet tuto dynamiku v chodu, protože již bude znát mediální prostředí, které daný případ přitahuje. Zároveň tím získává výhodu nad protistranou, která na výstupy mediálního prostředí může pouze reagovat. Média mají také v takovém případě větší šanci celý případ pochopit, a tedy o něm správně referovat. Stejně tak může taková medializace vzbudit zájem dosud neznámých svědků, kteří mohou pomoci příznivému výsledku případu. Samozřejmě, že mohou nastat situace, kdy není vhodné ze strategických důvodů případ od počátku zveřejňovat, například proto, že probíhají důvěrná a delikátní vyjednávání o smíru a publicita by je zhatila.

Tyto případy jsou však velmi zřídkavé

Jestliže advokát odloží medializaci případu na pozdější dobu, a to i přesto, že je pro případ schopen publicitu získat, pak tato publicita může nastat až v okamžiku, kdy už je příliš pozdě na to, aby mu v případu poskytla tolik výhod, kolik by bývala poskytla správně načasovaná medializace případu. Bez ohledu na to, jakým typem potenciální klient je, způsobuje publicita advokáta to, že se advokát stává známým i pro osoby, které advokátních služeb nevyužívají. V tom je skryta potencialita publicity, protože jakmile potřeba právních služeb vznikne, obrátí se klient nejspíše na advokáta, kterého zná, a to alespoň prostřednictvím reklamy.

Jde o názor autora, nikoli legalTV 
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...