Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Problematika elektronického podepisování smluv v praxi (2. díl)

Uznávaný a kvalifikovaný elektronický podpis

Alternativou k prostému elektronickému podpisu může být tzv. uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, který poskytuje podstatně vyšší úroveň identifikace podepisující osoby, prokazující uzavření smlouvy v určité podobě

V případě použití uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu při podpisu smlouvy se proto není třeba obávat, že by v případě soudního sporu měla protistrana šanci elektronický podpis rozporovat – samozřejmě za předpokladu platnosti příslušného elektronického podpisu.

Uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis totiž dostatečně zaručuje jak identifikaci podepisující osoby a nezměnitelnost dat, tak i osobu autora elektronického podpisu

Uznávaný elektronický podpis je založen na tzv. kvalifikovaném certifikátu, který musí být vydán ověřenou certifikační autoritou – touto zpravidla bývá Česká pošta s.p. – a k jeho vydání je vždy potřeba předchozí ověření identity podepisující osoby. Ještě o něco vyšší záruku důvěryhodnosti, bezpečnosti a jistoty s ohledem na identifikaci podepisujícího poskytuje kvalifikovaný elektronický podpis, který je postaven na základě tzv. kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a stejně jako uznávaný elektronický podpis je založen i na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

Kvalifikovaný prostředek, který je nutné využít pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu, se většinou nachází na externím nosiči (např. USB disku nebo čipové kartě) a bez něho není možné dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem podepsat

Výhodou uznávaného a kvalifikovaného elektronického podpisu je, že v praxi s ním lze elektronicky podepisovat nejen smlouvy, ale i dokumenty, kterými se právně jedná vůči orgánům veřejné správy, což u prostého elektronického podpisu samozřejmě není možné.

Naopak výraznou slabinou těchto typů elektronických podpisů je relativní složitost při jejich zřizování, jenž vyžaduje nutnou dávku administrativy

Závěr

Pokud bychom měli k dané problematice zaujmout určité stanovisko, doporučili bychom k elektronickému podepisování důležitých smluv využít spíše uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, jehož průkaznost je s ohledem na identifikaci podepisující osoby podstatně vyšší, a to zejména v případě soudního sporu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

U méně významných smluv by se dalo spokojit i s prostým elektronickým podpisem, v tomto směru však je třeba minimálně doporučit využití prostého elektronického podpisu s biometrickými prvky, který dnes na trhu nabízí už řada specializovaných subjektů

Poslední dobou se do problematiky elektronického podepisování smluv vložila i bankovní identita, která by do budoucna také mohla vyřešit problém dostatečné průkaznosti identifikace podepisující osoby, aniž by bylo nutné podstupovat administrativně náročný proces zřizování uznávaného či kvalifikovaného elektronického podpisu.

Autor: Matěj Grödl
Autor LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...