Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Problematika elektronického podepisování smluv v praxi (2. díl)

Uznávaný a kvalifikovaný elektronický podpis

Alternativou k prostému elektronickému podpisu může být tzv. uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, který poskytuje podstatně vyšší úroveň identifikace podepisující osoby, prokazující uzavření smlouvy v určité podobě.

Byznys

Problematika elektronického podepisování smluv v praxi (1. díl)

V případě použití uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu při podpisu smlouvy se proto není třeba obávat, že by v případě soudního sporu měla protistrana šanci elektronický podpis rozporovat – samozřejmě za předpokladu platnosti příslušného elektronického podpisu.

Uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis totiž dostatečně zaručuje jak identifikaci podepisující osoby a nezměnitelnost dat, tak i osobu autora elektronického podpisu

Uznávaný elektronický podpis je založen na tzv. kvalifikovaném certifikátu, který musí být vydán ověřenou certifikační autoritou – touto zpravidla bývá Česká pošta s.p. – a k jeho vydání je vždy potřeba předchozí ověření identity podepisující osoby. Ještě o něco vyšší záruku důvěryhodnosti, bezpečnosti a jistoty s ohledem na identifikaci podepisujícího poskytuje kvalifikovaný elektronický podpis, který je postaven na základě tzv. kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a stejně jako uznávaný elektronický podpis je založen i na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

Kvalifikovaný prostředek, který je nutné využít pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu, se většinou nachází na externím nosiči (např. USB disku nebo čipové kartě) a bez něho není možné dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem podepsat

Výhodou uznávaného a kvalifikovaného elektronického podpisu je, že v praxi s ním lze elektronicky podepisovat nejen smlouvy, ale i dokumenty, kterými se právně jedná vůči orgánům veřejné správy, což u prostého elektronického podpisu samozřejmě není možné.

Naopak výraznou slabinou těchto typů elektronických podpisů je relativní složitost při jejich zřizování, jenž vyžaduje nutnou dávku administrativy

Závěr

Pokud bychom měli k dané problematice zaujmout určité stanovisko, doporučili bychom k elektronickému podepisování důležitých smluv využít spíše uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, jehož průkaznost je s ohledem na identifikaci podepisující osoby podstatně vyšší, a to zejména v případě soudního sporu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

U méně významných smluv by se dalo spokojit i s prostým elektronickým podpisem, v tomto směru však je třeba minimálně doporučit využití prostého elektronického podpisu s biometrickými prvky, který dnes na trhu nabízí už řada specializovaných subjektů

Poslední dobou se do problematiky elektronického podepisování smluv vložila i bankovní identita, která by do budoucna také mohla vyřešit problém dostatečné průkaznosti identifikace podepisující osoby, aniž by bylo nutné podstupovat administrativně náročný proces zřizování uznávaného či kvalifikovaného elektronického podpisu.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...