Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Poslanci schválili novelu zákoníku práce

Poslanecká sněmovna dne 12. září 2023 schválila dlouho očekávanou novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce“ nebo „ZP“), která jí byla vrácena Senátem. Dne 19. září 2023 vyšla novela ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabude z větší části k 1. říjnu 2023. V tomto článku si stručně rozebereme několik hlavních změn, které nás čekají.

Přesčasy ve zdravotnictví

V posledních dnech byla tato novela nejvíce rozebírána právě ve spojitosti s přesčasy ve zdravotnictví, a to i s ohledem na to, jaká byla situace za dob pandemie COVID-19.

Novela má na tzv. dohodáře jeden z nejvýraznějších dopadů.

Zákonodárci „obnovili“ dříve zrušený § 93a ZP, který reguluje další dohodnutou práci přesčas nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4 ZP. Tím umožnili vyjmenovaným profesím si písemně se zaměstnavatelem dohodnout další práci přesčas do průměrné výše 8 hodin týdně. K další dohodnuté práci ale nemůže být zaměstnanec nucen a nesmí být vystaven jakékoli újmě, pokud ji odmítne vykonávat.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Novela má na tzv. dohodáře jeden z nejvýraznějších dopadů. Zaměstnanci pracující na základě dohod budou mít právo na dovolenou a na volno z důvodu všech přípustných překážek na jejich straně. Budou mít také nárok na příplatky např. za práci ve svátek.

Elektronické doručování dokumentů

Doručování písemností čeká zjednodušení. Doposud mohly být tzv. důležité dokumenty dle § 334 ZP doručovány elektronicky pouze za splnění přísných podmínek. Novela vypustila ze seznamu důležitých dokumentů několik písemností, tudíž dle nového znění zákoníku práce bude v určitých případech od těchto podmínek upuštěno.

Byznys

Výsledky kontroly v Rohlíku – kurýr jako OSVČ?

Elektronické doručování písemností zaměstnanci ale bude možné jen v případě, že zaměstnanec k tomuto způsobu doručování udělil souhlas v samostatném písemném prohlášení.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Práce na dálku

K úpravě této části zákoníku práce přispělo rozšíření home-office nejen za dob pandemie. Předpokladem práce na dálku bude písemná dohoda zaměstnance a zaměstnavatele, přičemž zaměstnavatel nebude muset žádosti zaměstnance vyhovět ve všech případech.

Novela obsahuje řadu dalších změn, ale tyto považujeme za nejvýznamnější.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...