Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Práce na dálku aneb jak je to s home office dle novely zákoníku práce

Práce na dálku neboli home office nebo také homeworking se jako flexibilní způsob výkonu práce rozšířil především v době pandemie. S narůstající popularitou bylo nutné adekvátně vymezit hranice a podmínky, za jakých je možné home office využívat. V říjnu 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jako „zákoník práce“) a některé změny se dotkly právě i úpravy práce na dálku, na kterou se nyní podrobněji podíváme.

Písemná dohoda

Práce na dálku je možná pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel žádosti zaměstnance o home office ale nemusí vyhovět ve všech případech. V případě, že se jedná o těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší 9 let nebo o zaměstnance, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu považovanou za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby minimálně ve druhém stupni, je nutné, aby své nesouhlasné rozhodnutí zaměstnavatel písemně odůvodnil. Existuje ale i výjimka, kdy není písemná dohoda potřeba. Jedná se o nařízení práce na dálku na základě nařízení orgánu veřejné moci, a to pouze na nezbytně nutnou dobu v případě, že to povaha práce umožňuje.

V případě absence písemné dohody může být uložena pokuta až ve výši 300.000,- Kč.

Dohodu lze rozvázat písemnou dohodou nebo ji lze písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé straně. V dohodě o práci na dálku lze sjednat odlišnou délku výpovědní doby, výpovědní doba musí být stejná pro obě strany. Je také možno sjednat, že závazek z dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět.

V případě absence písemné dohody může být uložen i trest ze strany inspekce práce, jelikož se bude jednat o přestupek, za který je možné uložit pokutu až ve výši 300.000,- Kč.

Rozvržení pracovní doby

Zaměstnanec si může pracovní dobu v režimu home office rozvrhnout sám, nebo mu ji rozvrhne zaměstnavatel, nebo se na jejím rozvržení podílí oba. Změna, se kterou přišla novela zákoníku práce, se týká nároku na mzdu nebo plat za práci přesčas a příplatek za práci ve dnech státního svátku.

Náhrada nákladů

Zaměstnavatel může náklady vzniklé zaměstnanci při home office hradit různými způsoby. Může hradit:

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

  • skutečně vynaložené a prokázané náklady,
  • náklady vypočítané na základě paušální částky stanovené vyhláškou MPSV, nebo
  • zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou ujednat, že zaměstnavatel zaměstnanci náhradu nákladů hradit nebude.

U tzv. „dohodářů“ je potřeba mít právo na náhradu nákladů výslovně sjednané.

Práce na dálku je čím dál více využívána a bylo tedy nutné ji lépe specifikovat přímo v zákoníku práce. Současně doporučujeme zapracovat úpravu home office i do vnitřních předpisů.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...