Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021–2027

“Inteligentnější, zelená a propojenější Evropa” – to je cíl nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, ve zkratce OP TAK, který je přímým nástupcem končícího OP PIK. Prioritami programu jsou výzkum, vývoj a inovace, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

OP TAK má 5 základních priorit.

1) Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace,
2) Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP,
3) Rozvoj digitální infrastruktury,
4) Posun k nízkouhlíkovému hospodářství,
5) Efektivnější nakládání se zdroji. Od těchto pěti priorit se odvíjí vyhlašování konkrétních výzev.

Očekává se vyšší podpora pro méně rozvinuté regiony

Zároveň má program směřovat ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Míra podpory

Míra podpory se určuje podle programu. U programu aplikace je míra podpory 25-80 % se zaměřením na všechny velikosti podniků, u Inovace 45 % podpory pro malé a střední podniky, program Úspory energie má 50 % pro všechny velikosti podniku a Obnovitelné zdroje energie mají 4-80 % pro všechny velikosti podniku. Zdrojem financování je Evropský fond pro regionální rozvoj a předběžná plánovaná alokace pro OP TAK je 82 miliard korun.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Forma podpory je rozdělena na nevratnou, tedy dotace, a návratnou, aneb finanční nástroje, popřípadě jejich kombinaci

Zažádat si mohou zejména malé a střední podniky, ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky. Podporovaným územím je celá Česká republika mimo Prahu.

Závěr

V gesci působí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a administrátorem výzev zůstává Agentura pro podnikání a inovace. Žádosti o dotace budou administrovány ve stávajících systémech MS2014+ a IS KP14+.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...