Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Koncipienti

Asi nejsem sám, kdo zaznamenal, že zájem absolventů právnických fakult znatelně opadl. Jako důvod většinou uvádějí přílišnou náročnost této profese. A jejich argumenty je obtížné vyvracet. Advokáti se neustále pohybují v antagonistickém, stresujícím, emočně vypjatém a mimořádně rychlém prostředí.

Nesou odpovědnost za peníze, rodinu a svobodu někoho jiného. V jejich životě jsou stále přítomny lhůty, jejichž nedodržení má fatální následky, jsou neustále vystaveni telefonátům a e-mailům, pracují v časové tísni, jsou přetížení, musejí se vyznat v široké škále právní problematiky a jednají s obtížnými lidmi. Podstatou jejich práce je konflikt. Advokát má také malou kontrolu nad svým programem, který často určují soudy a klienti.

 Advokáti tráví veškerý svůj pracovní čas a úsilí řešením problémů někoho jiného

Klienti navíc často od advokáta očekávají příliš a zejména očekávají, že vymaže důsledky jejich předchozích pochybení a selhání. Mnohdy na něj také přenášejí svůj stres a ze svých vlastních chyb viní právě svého advokáta. Advokát je neustále vystaven kritickému hodnocení ze strany soudů, klientů a médií, i když jsou to často hodnocení neodborná a nespravedlivá. Práce advokáta vyžaduje perfekcionismus, logické a analytické myšlení a pozornost k detailu. Advokátova protistrana čeká na každou advokátovu chybu. Pokud by odvolací soud potvrdil 80 % rozhodnutí soudce soudu prvního stupně, není to špatný výsledek. V advokátově praxi by to však znamenalo téměř jistou žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným výkonem advokacie. Cena za chybu může být v řádu milionů korun nebo může znamenat pobyt klienta ve vězení. Snaha o perfekcionismus vede nevyhnutelně k vnitřnímu přesvědčení, že vlastní práce není nikdy dostatečně dobrá. Advokát se musí smířit s rozporem mezi jeho inteligencí a mnohdy netvůrčí prací, kterou vykonává. Hodně advokátů je po několika letech praxe emocionálně vyčerpaná. V jejich psychice se projevuje netrpělivost, pocit zahlcenosti, zapomnětlivost, nesoustředěnost, tendence k prokrastinaci a návaly zlosti.  Tělesnými příznaky jsou pak bolest hlavy a zad, zrychlený nebo nepravidelný srdeční puls, pocit nevolnosti, nespavost, nechutenství nebo naopak velká chuť k jídlu. Advokát pak cítí únavu bez ohledu na to, jak dlouho odpočívá nebo spí. Vyznačuje se cynismem ve vztahu k životu, má pocit, že nic nemá ve skutečnosti cenu a smysl, a necítí radost ze své práce a života. Cítí vztek, podrážděnost, beznaděj, což je doprovázeno necitelným, nezdvořilým a neadekvátním chováním vůči klientům a kolegům.  Advokát své pocity navíc skrývá, protože je vytrénován k tomu, aby byl tvrdý, stoický a snášel různé ústrky. Být koncipientem už není tak zajímavé z finančního hlediska, a to i ve srovnání se zaměstnáním ve státní správě.

Jediné, co může absolventy právnických fakult k advokacii přilákat zpět je poznání, že je to povolání, které má z hlediska významu pro společnost mimořádnou důležitost

Je službou společnosti při nalézání a uplatnění práva. Advokáti totiž přispívají ke spravedlnosti ve společnosti. Zřejmě neexistuje žádná jiná skupina lidí, než jsou soudci a advokáti, která by měla větší odpovědnost za svobodu naší společnosti.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

V budoucnu bude advokacie spíše než lidem nasměrovaným na nadstandardní výdělky náležet mladým idealistům

Jde o názor autora, nikoli legalTV 
Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...