Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Zřejmě každý z nás se již setkal s pojmem fotovoltaika – za pomoci solárních panelů je vyráběna elektřina. Tu lze následně využívat k vlastní spotřebě, případně ukládat prostřednictvím speciálních baterií či ji takříkajíc poslat do distribuční sítě.

Stejným způsobem, tj. z distribuční sítě, lze pak vyplňovat nedostatky vyrobené elektrické energie, typicky např. v zimních měsících.

Konkrétní podmínky vychází z dohody s příslušným poskytovatelem

Podmínky podpory

V rámci podpory v této oblasti je aktuální výzva nazvaná „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva.“ Skrze ni je alokováno okolo čtyř miliard korun a je zaměřena hlavně na podporu instalací s výrobou do 1 MW.

Podmínkou je, aby vyprodukovaná energie nebyla prodávána třetím stranám a byla tedy buď spotřebována výrobcem anebo poslána do distribuční sítě

Projekt musí být realizován na území České republiky a žadatel musí prokázat vlastnické právo k nemovitostem, na kterých bude realizován.

Podporu lze žádat především na pořízení fotovoltaických panelů, nosnou konstrukci a podobná zařízení, stavební práce, dodávky a služby, projektovou dokumentaci či inženýrskou činnost

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Podpora je vhodná pro malé, střední i velké podniky, ale nevztahuje se (až na výjimky) na podniky vlastněné veřejným subjektem. Míra podpory pak vychází z celkových způsobilých výdajů a činí až 50 %.

Závěr

Žádost v rámci této první výzvy je třeba podat nejpozději do konce srpna 2022, takže případní zájemci by měli začít vše vyřizovat ihned.

Toto neplatí pouze z důvodu omezeného času, ale též s ohledem na nulovou toleranci k administrativním nedostatkům

Bližší informace lze získat na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR či v naší advokátní kanceláři.

Autor: Zdeněk Tomíček  
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...