Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Zřejmě každý z nás se již setkal s pojmem fotovoltaika – za pomoci solárních panelů je vyráběna elektřina. Tu lze následně využívat k vlastní spotřebě, případně ukládat prostřednictvím speciálních baterií či ji takříkajíc poslat do distribuční sítě.

Stejným způsobem, tj. z distribuční sítě, lze pak vyplňovat nedostatky vyrobené elektrické energie, typicky např. v zimních měsících.

Konkrétní podmínky vychází z dohody s příslušným poskytovatelem

Podmínky podpory

V rámci podpory v této oblasti je aktuální výzva nazvaná „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva.“ Skrze ni je alokováno okolo čtyř miliard korun a je zaměřena hlavně na podporu instalací s výrobou do 1 MW.

Podmínkou je, aby vyprodukovaná energie nebyla prodávána třetím stranám a byla tedy buď spotřebována výrobcem anebo poslána do distribuční sítě

Projekt musí být realizován na území České republiky a žadatel musí prokázat vlastnické právo k nemovitostem, na kterých bude realizován.

Podporu lze žádat především na pořízení fotovoltaických panelů, nosnou konstrukci a podobná zařízení, stavební práce, dodávky a služby, projektovou dokumentaci či inženýrskou činnost

Podpora je vhodná pro malé, střední i velké podniky, ale nevztahuje se (až na výjimky) na podniky vlastněné veřejným subjektem. Míra podpory pak vychází z celkových způsobilých výdajů a činí až 50 %.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Závěr

Žádost v rámci této první výzvy je třeba podat nejpozději do konce srpna 2022, takže případní zájemci by měli začít vše vyřizovat ihned.

Toto neplatí pouze z důvodu omezeného času, ale též s ohledem na nulovou toleranci k administrativním nedostatkům

Bližší informace lze získat na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR či v naší advokátní kanceláři.

Autor: Zdeněk Tomíček  

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...