Spojte se s námi

Co hledáte?

Veřejná správa

Datové schránky všem, aneb co nás ještě čeká?

Nový zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, a jenž je všeobecně znám pod názvem „DEPO“, brzy do českého právního řádu zavede vcelku zásadní novinku.

Jejím hlavním cílem má být posílení digitalizace veřejné správy a elektronické komunikace mezi státem a občany. Jedná se o automatické zřízení datové schránky jak podnikatelským subjektům, tak za určitých okolností i fyzickým osobám – nepodnikatelům. Pojďme si podrobněji popsat, jak bude tato změna vypadat a co lze v tomto směru do budoucna očekávat.

Jak to bude nově se zřizováním datových schránek podnikatelům?

Zákonný balíček DEPO jako jednu z hlavních změn zanesl do českého právního řádu automatické zřízení datových schránek u všech právnických osob a podnikatelských subjektů, kteří ještě datovou schránkou nedisponují. K takovémuto automatickému zřízení datových schránek podnikatelům dojde od roku 2023.

Změna se v této rovině týká především podnikajících fyzických osob, jelikož právnickým osobám je datová schránka zřizována automaticky již nyní – u společností se tedy v důsledku novely zákona mnoho nezmění

Hlavním cílem této změny by mělo být především zvýšení počtu podnikajících fyzických osob, kterým bude zřizována datová schránka automaticky ze zákona (bez nutnosti o její zřízení výslovně žádat), jelikož podle odůvodnění předloženého zákonodárci je třeba se více zasadit o to, aby i fyzické osoby se státem komunikovaly, pokud možno elektronicky, a odstranit veškeré překážky, ať už zákonné nebo administrativní, které by takovémuto způsobu komunikace mohly bránit.

Forma elektronické komunikace se státem prostřednictvím zavedeného systému datových schránek tak do budoucna jednoznačně bude preferovaným způsobem kontaktu, a to např. v oblasti daní, zaměstnanosti, sociálních služeb nebo vzdělávání

Jedná se totiž o velice jednoduchý, rychlý, levný, efektivní a naprosto spolehlivý komunikační kanál, který má stěžejní vliv na podporu e-Governmentu a digitalizaci komunikačního styku soukromých osob se státními orgány. Odeslání datové zprávy má ve srovnání s klasickými formami doručování jen samé výhody – takřka neriskujete, že se zásilka po cestě ztratí, doručení je okamžité, vyžaduje absolutní minimum nákladů a zpravidla nahrazuje i podpis odesílatele, který tím pádem není potřeba v rámci doručování vůbec řešit.

Přechod na elektronické doručování prostřednictvím datových schránek podle zákonodárců rovněž uspoří „řádově několik desítek mil. Kč veřejných prostředků ročně, vynakládaných na tisk listinných zásilek a doporučené doručování“. Nadto datové schránky umožňují jednoduchou komunikaci nejen se státní správou, ale i mezi podnikatelskými subjekty navzájem, a to prostřednictvím tzv. soukromých datových zpráv. Tyto jsou sice zpoplatněny, přesto jsou však výrazně levnější ve srovnání se zasíláním doporučených dopisů, nemluvě o jejich rychlosti a spolehlivosti. Soukromé datové zprávy pak mohou být podnikateli využívány např. pro účely zasílání oficiální korespondence, důležitých dokumentů, předžalobních výzev atd.

Podmínky pro zřízení datové schránky fyzickým osobám – nepodnikatelům

Ještě o něco invazivnější změnou, kterou zákonný balíček DEPO v souvislosti s datovými schránkami plánuje zavést, je automatické zřizování datových schránek fyzickým osobám – nepodnikatelům. Těmto osobám bude datová schránka automaticky zřízena v momentě, kdy dotyčná fyzická osoba poprvé v praxi využije některý z prostředků elektronické identifikace – například se přihlásí do Portálu občana, využije občanku s aktivovaným elektronickým čipem, bankovní identitu, čipovou kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu nebo jinou elektronickou službu státu. Jakmile tedy státní správa zjistí, že určitá fyzická osoba, která stále ještě nemá zřízenou datovou schránku, je schopna se státem komunikovat elektronicky, v takovém případě ji stát datovou schránku automaticky přidělí.

Od této chvíle pak bude dotyčná osoba se státem už povinna komunikovat výhradně prostřednictvím datové schránky a nebude mít na výběr

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Takovýto způsob tlaku na občany České republiky, kteří jsou nepodnikajícími fyzickými osobami a jsou schopni datové schránky obsluhovat, je bezesporu potřebný. Využívání prostředků elektronické komunikace se státní správou totiž ušetří daňovým poplatníkům mnoho času i peněz, nikomu však nepřitíží. Je jasné, že ne všechny fyzické osoby jsou v praxi schopny se státem tímto způsobem komunikovat (např. vybraní senioři, osoby se zdravotním postižením apod.) a tudíž zavedení povinného zřizování datových schránek pro všechny bez rozdílu by nedávalo smysl a bylo by kontraproduktivní.

Určitý tlak na posun v tomto směru je však zcela na místě, jelikož elektronizace veřejné správy byla v České republice ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie značně pozadu

Od relativně nedáveného zavedení tzv. bankovní identity by tento krok měl dále posílit možnosti digitální komunikace se státní správou a ušetřit tím nejen mnoho drahocenného času občanům, ale i ulevit veřejným financím.

Závěr

Datové schránky lze považovat za účinný způsob elektronické komunikace, který takřka ve všech disciplínách poráží klasické listinné doručování poštou a v praxi je již řádně osvědčen, tudíž bezesporu dává smysl na něm stavět dál a do budoucna jej ještě posílit.

K tomuto by mělo v důsledku přijetí zákonného balíčku DEPO od roku 2023 také dojít

Doufejme tedy, že přechod na elektronickou komunikaci prostřednictvím datových schránek bude pro osoby, které s touto formou komunikace ještě nepřišly do styku, představovat jen další zlepšení a zefektivnění při vyřizování veřejnoprávních záležitostí.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...