Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

CEEA: Modernizace distribuce tepla

O tom, že je potřeba snížit spotřebu paliva v České republice při výrobě tepelné energie, zejména pak zemního plynu, mluví skoro každý. Kdo pro to však hodlá opravdu něco udělat?

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se rozhodlo tyto aktivity podpořit výzvou k modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

Alokováno v ní má být až 1,66 miliardy korun s tím, že tato částka nemusí být konečná

Tepelná energie

Výzva se cíleně týká modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií a instalace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie. Podpořené soustavy musí být v souladu s plánem dekarbonizace dálkového vytápění a trajektorie udržitelné energie v České republice.

Dotaci lze žádat na investiční náklady, projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti. Míra podpory vychází, jako u většiny dotací Národního plánu obnovy, z celkových způsobilých výdajů a je 50 %

Minimální výše podpory jsou 2 miliony a maximálně se může vystoupat do 500 mil. Kč. Výzva je otevřená v podstatě pro všechny typy společností.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Základní podmínkou je, aby příjemce podpory provozoval podpořený rozvod tepelné energie na základě licence od Energetického regulačního úřadu

Závěr

Žádost o tuto dotaci je možné podat do 5. května 2023 a podává se prostřednictvím portálu IS KP14+ aplikace MS2014+. Postup vyplnění žádosti je stanoven v příloze „Pravidla pro žadatele a příjemce“, která se dá najít, stejně jako další informace k této výzvě, na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Autor: Zdeněk Tomíček  

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...