Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Bankovní identita jako nový způsob ověřování totožnosti

Vznik tzv. bankovní identity umožnila novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jakož i novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Bankovní identita by měla přinést řadu výhod, včetně zjednodušení způsobu přihlašování do portálů státní správy a do budoucna by teoreticky mohla nahradit i elektronické podepisování dokumentů, bez nutnosti si zřizovat datovou schránku nebo elektronický podpis. Výhody bankovní identity jsou tedy nesporné. Skýtá však tento nový způsob ověřování totožnosti i nějaká rizika? Pojďme si blíže vysvětlit princip fungování bankovní identity i její potenciální nevýhody.

Co je to bankovní identita a jaká jsou její specifika?

Bankovní identita je systémem elektronické identifikace, který je v Česku teprve v začátcích, avšak velice rychle a efektivně se rozvíjí a nutno říci, že do budoucna by mohl občanům naší země mnohé usnadnit.

Velmi zjednodušeně řečeno se jedná o možnost přihlašovat se k různým portálům státní správy prostřednictvím jediného přístupového bodu, kterým je Vaše internetové bankovnictví

Bankovní identita v podstatě funguje tak, že pokud jste zákazníkem některé z bank, která službu bankovní identity poskytuje (jakkoliv se do budoucna dá počítat s tím, že ji bude poskytovat většina bank operujících v České republice), na základě Vámi uděleného souhlasu dojde k ověření Vaší identity evidované v bance vůči registru obyvatel a Vy se tímto způsobem přihlásíte k vybranému elektronickému portálu státní správy (např. do datové schránky).Bankovní identita spočívá v propojení elektronického systému banky se systémem státní správy. Banka tak státní správě (po zadání Vašich přístupových údajů do internetového bankovnictví) poskytuje ověření Vaší totožnosti, potřebné pro umožnění přístupu do příslušného systému státní správy. Pro Vás, jakožto uživatele, je výsledek takový, že můžete užívat přístupové údaje do Vašeho internetového bankovnictví k přihlášení do příslušných systémů státní správy Bankovní identita je bankami poskytována zdarma. Zřízením bankovní identity nicméně banky získaly na základě novely zákona o bankách poměrně široký přístup do základních registrů, včetně základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců nebo informačního systému evidence občanských průkazů a cestovních dokladů.

Jak si bankovní identitu zřídit a k čemu ji lze použít?

Zřízení bankovní identity je velice jednoduché. Každá banka může sice mít trochu jiný systém bankovní identity, převážně však jde o udělení souhlasu s ověřením Vaší identity evidované v bance vůči registru obyvatel, do kterého mají banky nově přístup, přičemž takovýto souhlas může být udělen buď jednorázově nebo trval.

Trvale udělený souhlas lze pak kdykoliv odvolat

Následně už by mělo být možné užívat přidělené přístupové údaje k zajištění vstupu do příslušných portálů státní správy. Prostřednictvím bankovní identity se můžete přihlásit například do uživatelské zóny katastru nemovitostí, do datové schránky, pacientské aplikace eRecept, elektronického daňového portálu Finanční správy, centrálního registru zbraní atd. Spolu s bankovní identitou jsou zaváděny i další možnosti přístupu do portálů státní správy, jako například tzv. eObčanka, kterou lze využít tak, že pokud Vám byl vydán občanský průkaz po 1.7.2018, obsahuje už čip, po jehož aktivaci lze pomocí čtečky a nainstalovaného software se stejnojmenným názvem eObčanka ověřit Vaši totožnost a umožnit Vám tak přístup do systémů státní správy. Obdobně by měl zajistit ověření Vaší totožnosti pro přístup do systémů státní správy i nově zavedený systém tzv. NIA ID, stejně tak jako i tzv. Mobilní klíč eGovernmentu. Jako jeden z největších potenciálních přínosů bankovní identity do budoucna by však mělo být umožnění elektronického podepisování smluv, a to bez toho, aby bylo nutné si zřizovat datovou schránku či elektronický podpis.

Nevýhody a rizika bankovní identity

Bankovní identita bezesporu skýtá také určitá rizika, spojená především s možným zneužitím přístupových údajů do internetového bankovnictví. Pokud by se totiž kdokoliv „naboural“ do Vašeho internetového bankovnictví, získal by tím automaticky přístup i do všech portálů státní správy (vč. Vaší datové schránky, elektronického daňového portálu Finanční správy atp.).Toto zajisté představuje nemalé riziko. Nadto se dá očekávat, že s příchodem bankovní identity dojde také k rozšíření tzv. phishingu, tedy podvodných emailů zaměřujících se na získávání citlivých údajů (jako jsou čísla kreditních karet, hesla nebo osobní údaje v elektronické komunikaci) a jejich následné zneužívání. Přesto, že zabezpečení bankovní identity by dle dostupných informací mělo být značně robustní, nelze nikdy vyloučit, že nedojde k úniku a případnému zneužití citlivých informací týkajících se Vašich bankovních údajů.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Závěr

Bankovní identita je určitě krokem vpřed v oblasti digitalizace státní správy, který pomůže zjednodušit možnosti dálkového přístupu do jednotlivých portálů veřejné správy.

Na druhou stranu je třeba i v případě bankovní identity neztratit na obezřetnosti, jelikož může skýtat i jistá rizika

Jednotný přístup ke všem webovým aplikacím sice může mnohé ulehčit, v případě krádeže identity ovšem poskytne hackerům o to širší škálu vstupů do příslušných systémů a portálů, což může v případě zneužití způsobit o to větší škody.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...