Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Zdanění krátkodobého pronájmu bytu

Srpnový rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 6 Af 20/2020, je považován za průlomový pro určení zdanění krátkodobého pronájmu bytu např. v rámci platformy Airbnb. Soud se v daném řízení zabýval otázkou, zda takové příjmy dosažené fyzickou osobou, jsou příjmy z pronájmu zdaňované podle § 9 zákona o daních z příjmů, nebo zda jde o příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kterou fyzické osoby daní podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Finanční úřad zastával názor, že jde o příjmy z podnikání, naproti tomu osoba, která pronájem poskytovala, trvala na tom, že jde o příjmy z nájemného bez poskytování jakýchkoli dalších služeb, i když souhlasila s tím, že pronajímá několik bytů, a to právě prostřednictvím Airbnb.

Městský soud v Praze dal v předmětném rozhodnutí za pravdu správci daně

Vyšel z obsahových náplní živností a činnost pronajímatelky podřadil pod ubytovací služby, neboť podle vládního nařízení č. 278/2008 Sb. je náplní ubytovacích služeb poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízení, včetně bytových nebo rodinných domů.

Soud vycházel i z civilně právní úpravy a rozdílů mezi nájmem bytu k zajištění bytových potřeb nájemce podle § 2235 občanského zákoníku a smlouvou o ubytování dle § 2326 občanského zákoníku

Odkázal rovněž na judikaturu Ústavního soudu, který v nálezu sp. zn. II ÚS 544/2000 konstatoval, že potřeba bydlení nespočívá „pouze v přenocování, ale v celé komplexu zajišťování potřeb člověka v jeho materiální i duševní rovině.“ Soud dospěl k závěru, že jde o ubytovací služby, tedy podnikání ve smyslu § 7 zákona o daních z příjmů, pokud „se jedná o pravidelnou činnost, poskytuje se na relativně krátkou či předem vymezenou přechodnou dobu,  je nabízena způsobem, který svědčí o zacílení na osoby, které nehledají uspokojení bytové potřeby, ale potřeby přechodného ubytování – internet, tisk, letáky, kromě ubytování jsou poskytnuty i další služby jako úklid, neprovádění běžné údržby, cena je vázána na krátké časové období.“ Rozhodnutí Městského soudu v Praze je odůvodněno velmi logicky a opírá se o soukromoprávní i veřejnoprávní úpravu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Co to znamená pro pronajímatele, který svůj byt či dům pronajímá přes Airbnb, Booking nebo podobným způsobem?

Ponecháme-li stranou, že by měl ohlásit živnost, z hlediska daňového musí takto dosažené příjmy zdanit podle § 7 zákona o daních z příjmů. Měl by se tedy registrovat k dani z příjmů (a současně se přihlásit jako živnostník ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění), a následně v zákonné lhůtě podávat přiznání k daním z příjmů a přehled zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Může se rozhodnout, zda bude uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení příjmů ve skutečné (prokázané) výši nebo v paušální výši – ta je u živnosti 60 % ze zdanitelných příjmů, nejvýše však 1.200.000 Kč. Od 1. 1. 2021 má možnost vyřešit své daňové povinnosti paušální daní – ta se však týká jen případů, kdy jsou příjmy osoby samostatně výdělečně činné za kalendářní rok do jednoho milionu Kč a současně nesmí jít o plátce DPH. Paušální daň činí 5.469 Kč měsíčně a je v ní zahrnuto i pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...