Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

I advokáti potřebují spravedlnost

Teď nemám na mysli spravedlnost v řízeních, kde je advokát sám v pozici účastníka. Mám na mysli spravedlnost v odměňování, tedy spravedlivý advokátní tarif.

Odměna advokáta v případech, kdy si nesjedná odměnu s klientem sám, je určena jako tzv. mimosmluvní odměna vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Ta se použije i v případech, kdy odměnu obhájců ustanovených ex offo hradí stát.

Slouží i pro výpočet nákladů právního zastoupení, které přiznává soud procesně úspěšné straně v civilním sporu proti straně, která byla procesně neúspěšná.

Mimosmluvní odměna by v zásadě měla korespondovat s odměnou spravedlivou, kterou si standardně advokát s klientem sjednává

S ohledem na to, že jejím účelem je i určení nákladů řízení, na jejichž náhradu má nárok procesně úspěšná strana, měla by její výše odpovídat i reálným běžným nákladům, které zpravidla účastník řízení hradí svému advokátovi za zastupování v soudním sporu. Odměna ex offo by zásadně neměla být řádově nižší, než kolik si obhájce sjednává se svým klientem v případě, že odměnu hradí klient.

Odměna

Vyhláška č. 177/1996 Sb. v účinné znění tyto funkce neplní.

Pravidla pro určení mimosmluvní odměny nebyla deset let měněna, jedinou pozitivní změnou bylo loňské zrušení tzv. povodňové daně – připomeňme, že ze solidarity po povodních v r. 1997 byla odměna ustanovených obhájců nejprve snížena o 10 % a v r. 2011 o plných 30 %, kdy se snížení rozšířilo i na zmocněnce v trestním řízení, opatrovníka dítěte a další činnosti advokáta podle občanského soudního řádu – dočasné snížení tak přetrvalo 24 let

Jen pro srovnání – platová základna státního zástupce činila v r. 2011 46.557 Kč, v r. 2022 již 90.784,80 Kč, navýšila se tak o 95 %.V současné době se v řadě ustanovení stala mimosmluvní odměna zcela neodpovídající reálné cenové úrovni. V občanských sporech, kdy je předmětem sporu peněžitý nárok, dochází v důsledku rostoucích cen i růstu hodnoty předmětu sporu, a proto zde není problém tak palčivý.

Zásadní jsou ustanovení, která modelují fikci hodnoty předmětu sporu v případech, kdy není možné (nebo přípustné) určit faktickou hodnotu sporu. Např. tam, kde se účastníci budou soudit o vlastnictví nemovité věci, se za tarifní hodnotu považuje částka 50 000 Kč

To znamená, že za jeden úkon právní pomoci (např. sepsání žaloby nebo účast u soudního jednání) činí odměna advokáta 3.100 Kč. Při zastupování ve správním řízení (to je i řízení daňové nebo stavební) je tarifní hodnota určena částkou 5.000 Kč, odměna advokáta za jeden úkon činí 1.000 Kč – v soudním řízení správním se zvyšuje na 50 000 Kč. To i v případě, kdy je např. předmětem řízení daňový nárok, který je samozřejmě vyčíslený v penězi.

Přiznaná náhrada nákladů řízení tak nemůže procesně úspěšné straně sporu nahradit náklady, které fakticky svému advokátovi zaplatila

Odměna obhájce ex offo v řízeních, kdy obviněnému nehrozí trest vyšší než 5 let, se počítá z tarifní hodnoty 10.000 Kč, a činí tak 1.500 Kč. V přípravném řízení se počítá za účast na vyšetřovacích úkonech za každé započaté 2 hodiny, odměna obhájce ex offo je tak 750 Kč na hodinu.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Nejde samozřejmě o odměnu čistou – z této odměny musí advokát hradit náklady na kancelář – vybavení, nájem, energie, mzdu sekretářky atd.

Je zjevné, že v dnešních poměrech jde již o odměnu nedůstojnou.

Závěr

Je proto na místě, aby Ministerstvo spravedlnosti vyslyšelo hlasy českých advokátů a upravilo jejich advokátní tarif tak, aby byl pro advokáty i jejich klienty spravedlivým.

Poslední schůzka, která se na toto téma uskutečnila, a které se vedle advokátů účastnili i notáři, exekutoři a zástupci neziskového sektoru, byla vedena velmi věcně

Věřme proto, že bude mít i reálný výsledek.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...